08 sep 2014 19:26

23 jan 2015 14:41

Första spadtaget i Hindsberg

Nyetablering. I hällande regn togs under måndagen ett första, symboliskt spadtag i det nya handelsområdet i Hindsberg. Först på tur står hamburgerkedjan Burger King vars restaurang väntas stå klar i mars nästa år.

– Glädjande att vi kommit i gång med projektet. Vi har dialog med flera intressenter och hoppas få klart med fler kontrakt under hösten, säger Carsten Krebs från företaget Nordic Holding CT.

Med gemensamma krafter satte Carsten Krebs, Mats Widhage, Thomas Hansen, Andreas Sjödin, Erik Randén och Johan Abrahamsson de gyllene spadarna i jorden som startskott för etableringen.

Mark och exploateringschefen Erik Randén upplyste om att de drygt 2 500 kubikmeter jord som redan schaktats av kommer att fraktas bort och använda på annat håll.

Nyetablering. I hällande regn togs under måndagen ett första, symboliskt spadtag i det nya handelsområdet i Hindsberg. Först på tur står hamburgerkedjan Burger King vars restaurang väntas stå klar i mars nästa år.

– Glädjande att vi kommit i gång med projektet. Vi har dialog med flera intressenter och hoppas få klart med fler kontrakt under hösten, säger Carsten Krebs från företaget Nordic Holding CT.

Med gemensamma krafter satte Carsten Krebs, Mats Widhage, Thomas Hansen, Andreas Sjödin, Erik Randén och Johan Abrahamsson de gyllene spadarna i jorden som startskott för etableringen.

Mark och exploateringschefen Erik Randén upplyste om att de drygt 2 500 kubikmeter jord som redan schaktats av kommer att fraktas bort och använda på annat håll.