08 sep 2014 14:53

07 jan 2015 12:01

Hyran höjs i två steg

MARIESTAD: Kommunens borgensavgift på bordet vid Mariehus förhandlingar

2,2 procent i år. 0,8 procent ytterligare efter nyår. Tre månader efter att det gamla avtalet löpte ut införs nya hyror för boende hos Mariehus. Bakom ligger bland annat den höjda borgensavgiften till kommunen.

De två senaste åren har Mariehus och Hyresgästföreningen samarbetat i ett hyressättningsprojekt, där samtliga hyror gåtts igenom och justerats.

Hyresgäster som ansågs betala för mycket för sitt boende lovades fryst hyra tills nivån sänkts till rimlig sådan, och de som kommit för billigt undan fick besked om gradvis ökning av sin avgift. Den justeringen pågår i vissa fall fortfarande även om projektet är avslutat.

Alla nöjda

Från och med 1 oktober gäller nu ett nytt avtal mellan parterna, som sträcker sig ända till och med december 2015. Hyrorna höjs 1 oktober med i snitt 2,2 procent, och med ytterligare 0,8 procent vid årsskiftet.

– Vi är nöjda med resultatet, säger Mariehus vd, som krävde 4,5 procent i inledningen av förhandlingarna.

– Vi har fått ned nivån jämfört med deras krav och det är vi nöjda med, säger Håkan Schött, förhandlare för Hyresgästföreningen.

Avgift påverkar

Höjda taxeavgifter för bland annat fjärrvärme och vatten anges som orsaker till hyreshöjningen, men också den höjning av de kommunala bolagens borgensavgift till Mariestads kommun som MT tidigare berättat om. Jonas Hedberg har tidigare kritiserat kommunens beslut att höja avgiften med, i reda pengar, cirka 800 000 kronor.

Har den höjda avgiften påverkat hyresnivåerna i det nya avtalet?

– Ja, eftersom det är första gången vi har med borgensavgiften i förhandlingarna.

Vissa tycker att den kostnaden snarare skulle läggas på hyrorna i de nybyggda fastigheterna, eftersom det är dem kostnaden beror på?

– Ja, det har jag hört ofta, men det är helt fel. Vi har borgen på lån som rör många fastigheter, inte bara nybyggena, och alla som är med i hyreskollektivet får vara med och bära de kostnaderna, säger Jonas Hedberg.

Håkan Schött säger att det är rimligt att Mariehus borgenskostnader till viss del avspeglas i hyrorna.

– Vi är inga älskare av den där avgiften och tycker att den är väl hög. Det är ju en kostnad som bolaget inte kan påverka, säger han.

De två senaste åren har Mariehus och Hyresgästföreningen samarbetat i ett hyressättningsprojekt, där samtliga hyror gåtts igenom och justerats.

Hyresgäster som ansågs betala för mycket för sitt boende lovades fryst hyra tills nivån sänkts till rimlig sådan, och de som kommit för billigt undan fick besked om gradvis ökning av sin avgift. Den justeringen pågår i vissa fall fortfarande även om projektet är avslutat.

Alla nöjda

Från och med 1 oktober gäller nu ett nytt avtal mellan parterna, som sträcker sig ända till och med december 2015. Hyrorna höjs 1 oktober med i snitt 2,2 procent, och med ytterligare 0,8 procent vid årsskiftet.

– Vi är nöjda med resultatet, säger Mariehus vd, som krävde 4,5 procent i inledningen av förhandlingarna.

– Vi har fått ned nivån jämfört med deras krav och det är vi nöjda med, säger Håkan Schött, förhandlare för Hyresgästföreningen.

Avgift påverkar

Höjda taxeavgifter för bland annat fjärrvärme och vatten anges som orsaker till hyreshöjningen, men också den höjning av de kommunala bolagens borgensavgift till Mariestads kommun som MT tidigare berättat om. Jonas Hedberg har tidigare kritiserat kommunens beslut att höja avgiften med, i reda pengar, cirka 800 000 kronor.

Har den höjda avgiften påverkat hyresnivåerna i det nya avtalet?

– Ja, eftersom det är första gången vi har med borgensavgiften i förhandlingarna.

Vissa tycker att den kostnaden snarare skulle läggas på hyrorna i de nybyggda fastigheterna, eftersom det är dem kostnaden beror på?

– Ja, det har jag hört ofta, men det är helt fel. Vi har borgen på lån som rör många fastigheter, inte bara nybyggena, och alla som är med i hyreskollektivet får vara med och bära de kostnaderna, säger Jonas Hedberg.

Håkan Schött säger att det är rimligt att Mariehus borgenskostnader till viss del avspeglas i hyrorna.

– Vi är inga älskare av den där avgiften och tycker att den är väl hög. Det är ju en kostnad som bolaget inte kan påverka, säger han.

  • Carin Söder