04 sep 2014 06:00

07 jan 2015 12:14

Gemensamt råd inom MTG

Mariestad och Töreboda kommuner har sedan tidigare ett gemensamt brottsförebyggande råd. Nu har säkerhetssamordnare Johan Walfridson och folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson lagt fram ett förslag om att rådet utvidgas till att omfatta den lokala trafiksäkerheten och att Gullspångs kommun bjuds in att delta i arbetet.

Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig positiv till idén och föreslår att nämnden representeras av en ledamot från respektive kommun.

Mariestad och Töreboda kommuner har sedan tidigare ett gemensamt brottsförebyggande råd. Nu har säkerhetssamordnare Johan Walfridson och folkhälsoplanerare Gunilla Carlsson lagt fram ett förslag om att rådet utvidgas till att omfatta den lokala trafiksäkerheten och att Gullspångs kommun bjuds in att delta i arbetet.

Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig positiv till idén och föreslår att nämnden representeras av en ledamot från respektive kommun.