03 sep 2014 06:00

23 jan 2015 14:41

Gillström startar läkarmottagning i tingshuset

Försäkringsbolagen blir främsta kunderna

Mariestadsläkaren Tomas Gillström, 59, startar under hösten mottagningen Vadsbo specialistvård AB i gamla tingshuset. Folk som har personförsäkringar hos olika försäkringsbolag lär utgöra största kundkretsen.

– Vi ska först och främst jobba gentemot försäkringsbolagen och har alltså inget med offentlig verksamhet att göra. Vi har inga vårdavtal med region och landsting.

– Men privata patienter får förstås söka till oss, men då får de betala vad det kostar, säger Tomas Gillström.

På fritiden

Tanken är att olika läkare och även sjuksköterskor ska jobba i verksamheten på sin fritid. Det handlar om kroppslig vård och även psykiatrisk vård. Specialistläkare kommer att knytas till kliniken liksom allmänläkare, som var och en sedan fakturerar Gillströms bolag efter utfört arbete.

15 år i primärvård

– Jag står så att säga för ruljangsen och ser till att mottagningen fungerar, står för rutiner, lokaler och utrustning, säger Gillström som själv är allmänkirurg och thoraxkirurg.

Han berättar att han också jobbet 15 år inom primärvården, varit chef för Vadsbokliniken i Mariestad (som sedan blev Kinnekullehälsan) och att han var chefläkare för Bräcke diakoni fram till i våras.

Hyr ett våningsplan

– I tingshuset ska jag hyra ett våningsplan och vi startar redan i september med psykiatrin och inriktar oss då främst på neuropsykiatriska utredningar. Vi åtar oss också arbetsförmågeutredningar efter avtal med beställare.

– Vi ska först och främst jobba gentemot försäkringsbolagen och har alltså inget med offentlig verksamhet att göra. Vi har inga vårdavtal med region och landsting.

– Men privata patienter får förstås söka till oss, men då får de betala vad det kostar, säger Tomas Gillström.

På fritiden

Tanken är att olika läkare och även sjuksköterskor ska jobba i verksamheten på sin fritid. Det handlar om kroppslig vård och även psykiatrisk vård. Specialistläkare kommer att knytas till kliniken liksom allmänläkare, som var och en sedan fakturerar Gillströms bolag efter utfört arbete.

15 år i primärvård

– Jag står så att säga för ruljangsen och ser till att mottagningen fungerar, står för rutiner, lokaler och utrustning, säger Gillström som själv är allmänkirurg och thoraxkirurg.

Han berättar att han också jobbet 15 år inom primärvården, varit chef för Vadsbokliniken i Mariestad (som sedan blev Kinnekullehälsan) och att han var chefläkare för Bräcke diakoni fram till i våras.

Hyr ett våningsplan

– I tingshuset ska jag hyra ett våningsplan och vi startar redan i september med psykiatrin och inriktar oss då främst på neuropsykiatriska utredningar. Vi åtar oss också arbetsförmågeutredningar efter avtal med beställare.

  • C. Lundh