03 sep 2014 16:48

07 jan 2015 12:14

Cykelväg till Ullervad rustas upp

Tekniska nämndens arbetsutskott ger klartecken att rusta upp av delar av gång- cykelvägen till Ullervad. En miljon kronor finns anslaget till gång- och cykelvägnätet i årets budget.

– Delar av cykelvägnätet är slitet och i behov av upprustning. Sträckan mot Ullervad står högst på prioriteringslistan, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Arbetet beräknas genomföras under hösten.

Tekniska nämndens arbetsutskott ger klartecken att rusta upp av delar av gång- cykelvägen till Ullervad. En miljon kronor finns anslaget till gång- och cykelvägnätet i årets budget.

– Delar av cykelvägnätet är slitet och i behov av upprustning. Sträckan mot Ullervad står högst på prioriteringslistan, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Arbetet beräknas genomföras under hösten.