03 sep 2014 17:30

07 jan 2015 12:14

Maritim anknytning på nya gatunamn

När Mariestad växer tillkommer nya namn på stadskartan. Och i den processen är många inblandade. Kvartersnamn namnges av kommunstyrelsen, gatunamn fastställs av kulturnämnden, efter förslag från kommunens kart- och mätavdelning.

Gatorna i det nya bostadsområdet Sjölyckan knyter an till det maritima temat.

Så varsågoda, gnugga geniknölarna och lägg Vänergatan, Spinnackervägen, Segelvägen, Slörvägen, Mastvägen, Lanternvägen, Fyrvägen, Kryssvägen, Durkvägen, Pollarevägen, Båtvägen, Skotvägen, Bardunvägen, Fartygsvägen, Knopvägen, Draggvägen, Vantvägen och Kompassvägen på minnet.

När Mariestad växer tillkommer nya namn på stadskartan. Och i den processen är många inblandade. Kvartersnamn namnges av kommunstyrelsen, gatunamn fastställs av kulturnämnden, efter förslag från kommunens kart- och mätavdelning.

Gatorna i det nya bostadsområdet Sjölyckan knyter an till det maritima temat.

Så varsågoda, gnugga geniknölarna och lägg Vänergatan, Spinnackervägen, Segelvägen, Slörvägen, Mastvägen, Lanternvägen, Fyrvägen, Kryssvägen, Durkvägen, Pollarevägen, Båtvägen, Skotvägen, Bardunvägen, Fartygsvägen, Knopvägen, Draggvägen, Vantvägen och Kompassvägen på minnet.