03 sep 2014 21:00

07 jan 2015 12:14

Klartecken för två vindkraftverk

LÅSTAD

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Flera remissinstanser har tidigare meddelat att de inte har något att erinra mot den planerade etableringen. Fastigheten ligger utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftverk.

– Vi bedömer att de krav som ställs vid vindkraftverksetableringar uppfylls och att placeringen är lämplig. Fågelmarkerna ligger inte i närheten, säger Johan Cord (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Den beräknade totalhöjden för verken är 150 meter.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad. Flera remissinstanser har tidigare meddelat att de inte har något att erinra mot den planerade etableringen. Fastigheten ligger utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftverk.

– Vi bedömer att de krav som ställs vid vindkraftverksetableringar uppfylls och att placeringen är lämplig. Fågelmarkerna ligger inte i närheten, säger Johan Cord (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Den beräknade totalhöjden för verken är 150 meter.