02 sep 2014 19:29

23 jan 2015 14:41

Titta här, vi är bäst!

Kraftigt uppåt och topplacering i Skaraborg

Framsteg. Bäst i Skaraborg och 37:e plats i Sverige.
Lärarförbundets årliga skolrankning är glädjande läsning för Mariestad.
Gymnasieutbildningen och förskoleverksamheten sticker ut lite extra.

Det blåser positiva vindar i Mariestads skolvärld. När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommun hamnar Mariestad högt upp i listorna i flera kategorier.

– I stort sett samtliga verksamheter får bra placeringar. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att höja kunskapsresultaten, säger skolchef Katarina Lindberg.

Inga besparingar

Få kommuner slår Mariestad på fingrarna vad gäller avklarad gymnasieutbildning inom fyra år. Det samma gäller antal barn inskrivna i förskola.

– Nu jobbar vi efter en gemensam målbild, alla strävar åt samma håll. Det har gett resultat och det är verkligen jätteroligt att vi får positiv uppmärksamhet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson (M).

Men i kategorin resurser till skolan fortsätter Mariestads att ligga lågt. Vad tänker du om det Anette Karlsson?

– Vi har skjutit till mer pengar och det finns inga planerade besparingar. Det är vad jag kan säga.

Lärartätheten är förhållandevis god i Mariestad. Andelen friska lärare verkar också bli fler. Lönemässigt hamnar pedagogerna någonstans runt medianvärdet i riket.

Sträcka på sig

På tisdagseftermiddagen fick representanter för Mariestad pris i Commercehuset i Skövde som Skaraborgs bästa skolkommun 2014. Bortsett från Lidköping halkar de andra Skaraborgskommunerna långt efter.

Anita Tropp, ordförande för Lärarförbundet i Mariestad, gläds åt utvecklingen.

– Klart att det är lite prestige att hamna bättre till än de närliggande kommunerna. Nu är det vi som är ett föredöme.

– Pedagoger och skolledare ska ha all beröm för ett mycket gott jobb, säger Tropp, Lindberg och Karlsson.

Trion nämner samrättning av nationella prov som en del av framgångsfaktorn.

Inte samma sak

Det kan tyckas något förvirrande att Mariestad, som i fjol hotade av ett vite på 500 000 kronor efter Skolinspektionens besök, helt plöstligt är en framstående skolkommun. Katarina Lindberg poängterar att det delvis handlar om olika saker.

– Skolinspektionen pekade även på många positiva saker. De områden de lyfte fram brister inom handlade främst om dokumentation och rutiner. Nu jobbar vi med tydlig uppföljning.

När skolchefen, bun-ordföranden och fack-ordföranden får säga något om framtiden blir samtalsämnena många, exempelvis: Samarbetet med Specialpedagogiska myndigheten, skollokalsfrågan med två nya skolor på tapeten och renovering av förskolorna Ljungdalen och Hasselbacken.

Det blåser positiva vindar i Mariestads skolvärld. När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommun hamnar Mariestad högt upp i listorna i flera kategorier.

– I stort sett samtliga verksamheter får bra placeringar. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att höja kunskapsresultaten, säger skolchef Katarina Lindberg.

Inga besparingar

Få kommuner slår Mariestad på fingrarna vad gäller avklarad gymnasieutbildning inom fyra år. Det samma gäller antal barn inskrivna i förskola.

– Nu jobbar vi efter en gemensam målbild, alla strävar åt samma håll. Det har gett resultat och det är verkligen jätteroligt att vi får positiv uppmärksamhet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Anette Karlsson (M).

Men i kategorin resurser till skolan fortsätter Mariestads att ligga lågt. Vad tänker du om det Anette Karlsson?

– Vi har skjutit till mer pengar och det finns inga planerade besparingar. Det är vad jag kan säga.

Lärartätheten är förhållandevis god i Mariestad. Andelen friska lärare verkar också bli fler. Lönemässigt hamnar pedagogerna någonstans runt medianvärdet i riket.

Sträcka på sig

På tisdagseftermiddagen fick representanter för Mariestad pris i Commercehuset i Skövde som Skaraborgs bästa skolkommun 2014. Bortsett från Lidköping halkar de andra Skaraborgskommunerna långt efter.

Anita Tropp, ordförande för Lärarförbundet i Mariestad, gläds åt utvecklingen.

– Klart att det är lite prestige att hamna bättre till än de närliggande kommunerna. Nu är det vi som är ett föredöme.

– Pedagoger och skolledare ska ha all beröm för ett mycket gott jobb, säger Tropp, Lindberg och Karlsson.

Trion nämner samrättning av nationella prov som en del av framgångsfaktorn.

Inte samma sak

Det kan tyckas något förvirrande att Mariestad, som i fjol hotade av ett vite på 500 000 kronor efter Skolinspektionens besök, helt plöstligt är en framstående skolkommun. Katarina Lindberg poängterar att det delvis handlar om olika saker.

– Skolinspektionen pekade även på många positiva saker. De områden de lyfte fram brister inom handlade främst om dokumentation och rutiner. Nu jobbar vi med tydlig uppföljning.

När skolchefen, bun-ordföranden och fack-ordföranden får säga något om framtiden blir samtalsämnena många, exempelvis: Samarbetet med Specialpedagogiska myndigheten, skollokalsfrågan med två nya skolor på tapeten och renovering av förskolorna Ljungdalen och Hasselbacken.

  • Niklas Lindström

Mariestads placering inom varje kategori

Lärarförbundet baserar sin årliga rankning på 14 kriterier. Nedan följer Mariestad kommuns rankning på riksnivå (290 kommuner) inom respektive kategori de senaste tre åren:

2012 2013 2014

Totalt 97 56 37

Resurser 254 237 224

Utbildade lärare 156 122 159

Lärartäthet 84 98 62

Friska lärare 137 192 56

Lön 218 143 151

Avtalspart 101 138 33

Andel barn i förskola 58 63 54

Meritvärde åk 9 141 86 66

Meritvärde åk 9 123 107 142

– likvärdighetsindex

Andel godkända åk 9 190 85 84

Andel godkända åk 9 213 96 109

– likvärdighetsindex

Gymnasium inom 4 år 7 134 20

Högskolebehörighet 18 64 73

Övergång högskolan 119 72 170

Källa:

Bästa skolkommunerna 2014

Sverige

1) Vellinge

2) Piteå

3) Nybro

Skaraborg

37) Mariestad

45) Lidköping

85) Hjo

129) Skara

133) Vara

135) Skövde

137) Götene

148) Tibro

184) Grästorp

195) Töreboda

209) Essunga

214) Gullspång

237) Falköping

280) Tidaholm

Källa: Lärarförbundet