02 sep 2014 16:25

07 jan 2015 12:14

Hovrätt fastställde fängelsedom

Hovrätten fastställde tingsrättens fängelsedom mot en 42-årig man som bland annat hotade att skjuta Götenes förra kommunalråd med automatkarbin.

Hoten framfördes på en hemsida som bar kommunalrådets namn. Skaraborgs tingsrätt ansåg att hotet framkallat rädsla och lidande för politikern och dömde mannen för olaga hot samt att betala 5 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Mannen dömdes i tingsrätten den 7 mars även för hets mot folkgrupp och olaga hot mot två Mariestadsbor. Han dömdes att betala 10 000 kronor i skadestånd till de båda Mariestadsborna.

Cannabis

Han dömdes i tingsrätten också för narkotikabrott; han hade enligt domstolen framställt cannabis. Ytterligare två fall av ringa narkotikabrott ledde till påföljden sex månaders fängelse.

42-åringens överklagande till Göta hovrätt handlade om att han ville ha ett sänkt straff. Åklagaren motsatte sig detta.

Enig domstol

I domen som blev offentlig på tisdagen konstaterar en enig domstol att tingsrättens dom står fast mot 42-åringen som saknar fast bostadsadress.

Hoten framfördes på en hemsida som bar kommunalrådets namn. Skaraborgs tingsrätt ansåg att hotet framkallat rädsla och lidande för politikern och dömde mannen för olaga hot samt att betala 5 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Mannen dömdes i tingsrätten den 7 mars även för hets mot folkgrupp och olaga hot mot två Mariestadsbor. Han dömdes att betala 10 000 kronor i skadestånd till de båda Mariestadsborna.

Cannabis

Han dömdes i tingsrätten också för narkotikabrott; han hade enligt domstolen framställt cannabis. Ytterligare två fall av ringa narkotikabrott ledde till påföljden sex månaders fängelse.

42-åringens överklagande till Göta hovrätt handlade om att han ville ha ett sänkt straff. Åklagaren motsatte sig detta.

Enig domstol

I domen som blev offentlig på tisdagen konstaterar en enig domstol att tingsrättens dom står fast mot 42-åringen som saknar fast bostadsadress.

  • C. Lundh