27 aug 2014 10:08

07 jan 2015 12:01

Kvinna stämde bilfirma i Mariestad

Genom dom i Skaraborgs tingsrätt har en förlikning skett mellan en bilfirma i Mariestad och en 43-årig kvinna från Mariestad.

Kvinnan hade stämt bilfirman och enligt stämningsansökan köpte hon en bil av företaget i april 2012. I inbyte lämnades en begagnad bil med ett inbytesvärde som överskred restskulden med drygt 30 000 kronor.

Parterna kom överens om att övervärdet i inbytesbilen skulle användas som kontantinsats vid finansieringen hos finansbolaget av den nyinköpta bilen.

Kvinnan betalade månatliga likvider fram till november 2013 då affären blev för dyr för henne. Då hon började undersöka möjligheten att sälja bilen, upptäcktes att den kvarstående skulden hos finansbolaget fortfarande efter ett års avbetalningar inte nämnvärt översteg bilens marknadsvärde.

Vinning eller inte

Enligt kvinnan hade bilfirman använt övervärdet i inbytesbilen för egen vinning genom att till finansbolaget uppge att den inköpta bilen var en annan och dyrare modell. Hennes utgångsyrkande var att bilfirman skulle betala henne 31 000 kronor.

Firman i sin tur hävdade att för att kvinnan skulle slippa kontantinsats övervärderades inbytesbilen, samt att bilen hon köpte fick ett högre värde genom att ett kampanjpaket lades till. Och att detta sammantaget inte innebar någon vinning för bilfirman.

Övertar bilen

Domen i tingsrätten innebär att bilfirman övertar ägandet och betalningsansvaret för bilen som kvinnan köpte. Firman ska också ersätta 43-åringen med 1 500 kronor. Vardera parten får bära sin rättegångskostnad.

Genom förlikningen är ärendet slutligt reglerat.

Kvinnan hade stämt bilfirman och enligt stämningsansökan köpte hon en bil av företaget i april 2012. I inbyte lämnades en begagnad bil med ett inbytesvärde som överskred restskulden med drygt 30 000 kronor.

Parterna kom överens om att övervärdet i inbytesbilen skulle användas som kontantinsats vid finansieringen hos finansbolaget av den nyinköpta bilen.

Kvinnan betalade månatliga likvider fram till november 2013 då affären blev för dyr för henne. Då hon började undersöka möjligheten att sälja bilen, upptäcktes att den kvarstående skulden hos finansbolaget fortfarande efter ett års avbetalningar inte nämnvärt översteg bilens marknadsvärde.

Vinning eller inte

Enligt kvinnan hade bilfirman använt övervärdet i inbytesbilen för egen vinning genom att till finansbolaget uppge att den inköpta bilen var en annan och dyrare modell. Hennes utgångsyrkande var att bilfirman skulle betala henne 31 000 kronor.

Firman i sin tur hävdade att för att kvinnan skulle slippa kontantinsats övervärderades inbytesbilen, samt att bilen hon köpte fick ett högre värde genom att ett kampanjpaket lades till. Och att detta sammantaget inte innebar någon vinning för bilfirman.

Övertar bilen

Domen i tingsrätten innebär att bilfirman övertar ägandet och betalningsansvaret för bilen som kvinnan köpte. Firman ska också ersätta 43-åringen med 1 500 kronor. Vardera parten får bära sin rättegångskostnad.

Genom förlikningen är ärendet slutligt reglerat.

  • C. Lundh