22 aug 2014 10:38

23 jan 2015 14:41

Misstänkt miljöbrott i naturskyddsområde

Strandskyddsärende om naturreservatet Vristulven

Länsstyrelsen har polisanmält ett misstänkt miljöbrott som gäller strandskydd i naturreservatet Vristulven. En Mariestadsbo har enligt naturvårdsenheten ett otillåtet bryggdäck vid sin fastighet.

Länsstyrelsens handläggare Kristina Höök Patriksson noterar i anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att det inte finns någon strandskyddsdispens för bryggdäcket. Och tillägger att det är förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning inom naturreservatet.

– Vid sidan om denna brottsmisstanke, som nu åklagare får ta ställning till, har vi också kommunicerat ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor, säger Kristina Höök Patriksson.

En flotte?

Mariestadsbon i 60-årsåldern har nu två månader på sig att svara på föreläggandet. Han kan också överklaga länsstyrelsens beslut, i så fall till Mark- och miljödomstolen.

Det som länsstyrelsen uppfattar som ett bryggdäck, hävdar mannen är en flotte som han använder i sin verksamhet med äventyrskaraktär. På flytetyget sitter en utombordsmotor.

Hindrar allmänheten

– Det spelar ingen roll det där med motorn – det blir automatiskt inte en flotte bara för det. Bryggdäcket ligger i vattnet, utanför hans fastighet i Dyrenäsområdet. Det är uppenbart att det huvudsakliga syftet är att ha det som ett bryggdäck.

– Det avhåller och hindrar allmänheten att vistas där, säger Kristina Höök Patriksson.

Länsstyrelsens handläggare Kristina Höök Patriksson noterar i anmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att det inte finns någon strandskyddsdispens för bryggdäcket. Och tillägger att det är förbjudet att uppföra byggnad eller anläggning inom naturreservatet.

– Vid sidan om denna brottsmisstanke, som nu åklagare får ta ställning till, har vi också kommunicerat ett föreläggande om att ta bort bryggdäcket, vid ett vite på 10 000 kronor, säger Kristina Höök Patriksson.

En flotte?

Mariestadsbon i 60-årsåldern har nu två månader på sig att svara på föreläggandet. Han kan också överklaga länsstyrelsens beslut, i så fall till Mark- och miljödomstolen.

Det som länsstyrelsen uppfattar som ett bryggdäck, hävdar mannen är en flotte som han använder i sin verksamhet med äventyrskaraktär. På flytetyget sitter en utombordsmotor.

Hindrar allmänheten

– Det spelar ingen roll det där med motorn – det blir automatiskt inte en flotte bara för det. Bryggdäcket ligger i vattnet, utanför hans fastighet i Dyrenäsområdet. Det är uppenbart att det huvudsakliga syftet är att ha det som ett bryggdäck.

– Det avhåller och hindrar allmänheten att vistas där, säger Kristina Höök Patriksson.

  • C. Lundh