18 aug 2014 18:16

23 jan 2015 14:40

Centerpartiet vill öka kollektivtrafiken

Centerpartiet vill införa gratis resor med kollektivtrafiken för alla som är 70 år och äldre.

Kollektivtrafiken är angelägen för Centerpartiet. Ulf Eriksson, partiets andranamn på Skaraborgslistan oroas över utvecklingen den senaste mandatperioden.

– Det är en viktig samhällsfunktion, men vi känner oro för landsbygden. Alla ska få möjlighet att åka kollektiv. Målet om en fördubblad kollektivtrafik ska gälla hela regionen och inte bara i Göteborg, där all ökning sker, säger Ulf Eriksson.

Därför vill C att närtrafiken utvecklas, att alla över 70 år ska få åka gratis och att fritidskortet ska gälla under hela dygnet.

– Det ska bli lättare att välja kollektivtrafiken framför att ta bilen. Att låta alla över 70 åka gratis skulle ge många pensionärer hela andra möjligheter att resa. Dessutom skulle det minska användandet av färdtjänsten, säger Ulf Eriksson.

Partiet är berett att höja biljettpriset för att få en ökad standard, men ett enklare system måste till.

Psykiatrin

Inom vården vill partiet lyfta fram psykiatrins roll, inte minst i Skaraborg.

– Det är inte jämlikt i Västra Götaland, de samlade resurserna måste utnyttjas så att sjukhusen hjälper varandra, säger listtrean Linnea Hultmark.

Gunilla Druve Jansson, som är etta på listan, tillägger:

– Det skulle bli bättre när de mindre mottagningarna lades ned och vuxenpsykiatrin flyttades till sjukhusorterna, men så har det inte blivit. Dessutom måste de mobila teamen fungera.

Centern vill även införa vårdval inom psykiatrin.

Partiet vill ha vårdval på fler områden, bland annat mödravård och gynekologi.

– Äldre ska få en vårdkontakt, byråkratin inom vården måste minskas, inte minst genom att lägga mer pengar på bra IT-system, säger Druve Jansson.

Kollektivtrafiken är angelägen för Centerpartiet. Ulf Eriksson, partiets andranamn på Skaraborgslistan oroas över utvecklingen den senaste mandatperioden.

– Det är en viktig samhällsfunktion, men vi känner oro för landsbygden. Alla ska få möjlighet att åka kollektiv. Målet om en fördubblad kollektivtrafik ska gälla hela regionen och inte bara i Göteborg, där all ökning sker, säger Ulf Eriksson.

Därför vill C att närtrafiken utvecklas, att alla över 70 år ska få åka gratis och att fritidskortet ska gälla under hela dygnet.

– Det ska bli lättare att välja kollektivtrafiken framför att ta bilen. Att låta alla över 70 åka gratis skulle ge många pensionärer hela andra möjligheter att resa. Dessutom skulle det minska användandet av färdtjänsten, säger Ulf Eriksson.

Partiet är berett att höja biljettpriset för att få en ökad standard, men ett enklare system måste till.

Psykiatrin

Inom vården vill partiet lyfta fram psykiatrins roll, inte minst i Skaraborg.

– Det är inte jämlikt i Västra Götaland, de samlade resurserna måste utnyttjas så att sjukhusen hjälper varandra, säger listtrean Linnea Hultmark.

Gunilla Druve Jansson, som är etta på listan, tillägger:

– Det skulle bli bättre när de mindre mottagningarna lades ned och vuxenpsykiatrin flyttades till sjukhusorterna, men så har det inte blivit. Dessutom måste de mobila teamen fungera.

Centern vill även införa vårdval inom psykiatrin.

Partiet vill ha vårdval på fler områden, bland annat mödravård och gynekologi.

– Äldre ska få en vårdkontakt, byråkratin inom vården måste minskas, inte minst genom att lägga mer pengar på bra IT-system, säger Druve Jansson.

Två snabba

Vad vill Centerpartiet göra för Skaraborg?

– Psykiatrin måste fungera, de som jobbar där gör ett bra jobb men de har det väldigt tungt. (Linnea Hultmark)

Hur ska regionen styras?

– I första hand ska vi ingå i en alliansstyrd ledning, men vi får ta hand om valresultatet och se till att det blir en handlingskraftig ledning. (Gunilla Druve Jansson)

Källa: