09 aug 2014 10:47

07 jan 2015 12:14

Alla som vill får duscha

MARIESTAD

I förra veckan slog Förvaltningsrätten fast att en dusch per dag är att betrakta som skälig levnadsnivå, även för den som är dement och beroende av hemtjänst.

Domen gällde ett mål i Halmstad, där kommunen ville bevilja duschhjälp endast tre gånger i veckan till en 81-årig man.

I Mariestad gör domen dock ingen skillnad, säger Britt Johansson, biträdande vård- och omsorgschef:

– Den som vill duscha varje dag får göra det, men det är inte många som efterfrågar det. Problemet vi har är snarare det omvända; det är ofta en del av sjukdomsbilden hos dementa att man inte vill duscha, säger hon.

I förra veckan slog Förvaltningsrätten fast att en dusch per dag är att betrakta som skälig levnadsnivå, även för den som är dement och beroende av hemtjänst.

Domen gällde ett mål i Halmstad, där kommunen ville bevilja duschhjälp endast tre gånger i veckan till en 81-årig man.

I Mariestad gör domen dock ingen skillnad, säger Britt Johansson, biträdande vård- och omsorgschef:

– Den som vill duscha varje dag får göra det, men det är inte många som efterfrågar det. Problemet vi har är snarare det omvända; det är ofta en del av sjukdomsbilden hos dementa att man inte vill duscha, säger hon.