08 aug 2014 14:22

07 jan 2015 12:00

Skolbeslut fick kritik i UR:s tv-program

MARIESTAD

Ett avsnitt av Utbildningsradions tv-program ”Världens bästa skitskola”, som sändes i förra veckan, har rönt stort intresse bland Mariestadsbor – inte minst på sociala medier.

I programmet tas olika problemställningar inom skolans värld upp. En del i programmet handlade om Mariestads kommun, som under förra året hotades av vite på 500 000 kronor om man inte åtgärdade de omfattande brister som Skolinspektionen redan 2007 hade upptäckt och kritiserat. Bristerna handlade framför allt om stödet till elever med särskilda behov och valet att sätta vissa elever i en särskild undervisningsgrupp.

Politiker intervjuades

MT har vid ett flertal tillfällen rapporterat om kritiken, samt om de förändringar som genomförts och som lett till att viteshotet undanröjts.

Tommy Pettersson Friberg (S), som var ordförande i barn- och utbildningsnämnden vid den tiden, och nuvarande kommunalråd Johan Abrahamsson (M) intervjuades i Utbildningsradions program, som även tog upp brister och förtjänster i andra kommuner.

Ett avsnitt av Utbildningsradions tv-program ”Världens bästa skitskola”, som sändes i förra veckan, har rönt stort intresse bland Mariestadsbor – inte minst på sociala medier.

I programmet tas olika problemställningar inom skolans värld upp. En del i programmet handlade om Mariestads kommun, som under förra året hotades av vite på 500 000 kronor om man inte åtgärdade de omfattande brister som Skolinspektionen redan 2007 hade upptäckt och kritiserat. Bristerna handlade framför allt om stödet till elever med särskilda behov och valet att sätta vissa elever i en särskild undervisningsgrupp.

Politiker intervjuades

MT har vid ett flertal tillfällen rapporterat om kritiken, samt om de förändringar som genomförts och som lett till att viteshotet undanröjts.

Tommy Pettersson Friberg (S), som var ordförande i barn- och utbildningsnämnden vid den tiden, och nuvarande kommunalråd Johan Abrahamsson (M) intervjuades i Utbildningsradions program, som även tog upp brister och förtjänster i andra kommuner.