06 aug 2014 17:05

07 jan 2015 12:14

Tre inkomstuppgifter från ks-politiker

I början av sommaren beslutade Mariestads kommun att strypa ersättningarna till förtroendevalda som inte lämnar inkomstuppgift för det här året. Anledningen var att man upptäckt felaktigheter och brister i underlag vid tidigare utbetalningar till kommunstyrelseledamöter. Detta har MT berättat om i ett antal artiklar.

Senast den 30 juli skulle underlaget vara inlämnat. Enligt kommunens löneavdelning i Gullspång har tre av de kommunstyrelseledamöter som uppmanats att skicka in inkomstuppgifter, nu lämnat sådant underlag.

I början av sommaren beslutade Mariestads kommun att strypa ersättningarna till förtroendevalda som inte lämnar inkomstuppgift för det här året. Anledningen var att man upptäckt felaktigheter och brister i underlag vid tidigare utbetalningar till kommunstyrelseledamöter. Detta har MT berättat om i ett antal artiklar.

Senast den 30 juli skulle underlaget vara inlämnat. Enligt kommunens löneavdelning i Gullspång har tre av de kommunstyrelseledamöter som uppmanats att skicka in inkomstuppgifter, nu lämnat sådant underlag.