31 jul 2014 12:58

07 jan 2015 12:00

Fängelse för stöldbossen

Huvudmannen i den omtalade stöldhärvan, en 23-årig Mariestadsbo, döms till fängelse i ett år och fyra månader. Han ska dessutom betala solidariskt skadestånd på 163 000 kronor till olika målsägare. Ytterligare sex yngre män döms av Skaraborgs tingsrätt. En åtalad frikänns helt av domstolen.

Bakgrunden är ett stort antal stölder och inbrott vid olika butiker i Mariestad (Spirit of St Louis, Rattugglan, Skaraborgs Skog & Landskapsservice, Granngården), men även vid ett flertal skolor, ungdomsgården Elvärket och Ica-affären i Timmersdala.

Inbrotten har mestadels skett nattetid och till stöldgodsen har räknats datorer, projektorer, kameror, dyra kläder, snus och cigaretter samt trädgårdsredskap.

Den 23-årige huvudmannen, som varit häktad sedan den 19 april, var inblandad i det mesta, sedan har olika konstellationer varit brottsaktiva med honom.

Länsade butikerna

Under huvudförhandlingen vittnade två av de nu meddömda hur de sprang in och länsade butikerna medan 23-åringen varje gång satt kvar i bilen.

Åklagaren yrkade på fängelse på mellan 18 och 24 månader för huvudmannen som förekommer sedan tidigare under 22 punkter i belastningsregistret. Mannens advokat vädjade till rätten om en påföljd på mellan tolv och 18 månaders fängelse.

Kvar i häktet

Skaraborgs tingsrätt dömde honom för tolv stölder, två fall av häleri, tre hot mot tjänsteman och en hastighetsöverträdelse. Han frikändes från två fall av häleri, ett olaga hot och ett hot mot tjänsteman.

Påföljden för huvudmannen blev ett år och fyra månaders fängelse. Han ska betala ett solidariskt skadestånd på 163 000 kronor och ska kvarstanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

Domen mot honom och de övriga kan överklagas till Göta hovrätt senast den 21 augusti.

En frikänd

En 18-åring frikänns helt från åtalspunkten häleri, i övrigt döms de övriga sex inblandade Mariestadsborna som följer:

• En 24-åring döms för misshandel men frias från åtalspunkten olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Han ska betala 5 500 kronor i skadestånd.

• En 23-åring döms för tre stölder och får påföljden villkorlig dom och 50 dagsböter. Han ska betala 97 700 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 22-åring döms för tre stölder och får påföljden skyddstillsyn. Han ska betala 17 500 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 22-åring döms för stöld och påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter. Han ska betala 27 600 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 19-åring döms för åtta stölder och påföljden för honom blir skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå ett behandlingsprogram inom Kriminalvården. Han ska betala 37 500 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 18-åring döms för elva stölder och påföljden blir skyddstillsyn och 80 timmars samhällstjänst. Han ska betala 135 000 kronor i solidariskt skadestånd.

Bakgrunden är ett stort antal stölder och inbrott vid olika butiker i Mariestad (Spirit of St Louis, Rattugglan, Skaraborgs Skog & Landskapsservice, Granngården), men även vid ett flertal skolor, ungdomsgården Elvärket och Ica-affären i Timmersdala.

Inbrotten har mestadels skett nattetid och till stöldgodsen har räknats datorer, projektorer, kameror, dyra kläder, snus och cigaretter samt trädgårdsredskap.

Den 23-årige huvudmannen, som varit häktad sedan den 19 april, var inblandad i det mesta, sedan har olika konstellationer varit brottsaktiva med honom.

Länsade butikerna

Under huvudförhandlingen vittnade två av de nu meddömda hur de sprang in och länsade butikerna medan 23-åringen varje gång satt kvar i bilen.

Åklagaren yrkade på fängelse på mellan 18 och 24 månader för huvudmannen som förekommer sedan tidigare under 22 punkter i belastningsregistret. Mannens advokat vädjade till rätten om en påföljd på mellan tolv och 18 månaders fängelse.

Kvar i häktet

Skaraborgs tingsrätt dömde honom för tolv stölder, två fall av häleri, tre hot mot tjänsteman och en hastighetsöverträdelse. Han frikändes från två fall av häleri, ett olaga hot och ett hot mot tjänsteman.

Påföljden för huvudmannen blev ett år och fyra månaders fängelse. Han ska betala ett solidariskt skadestånd på 163 000 kronor och ska kvarstanna i häkte tills domen vinner laga kraft.

Domen mot honom och de övriga kan överklagas till Göta hovrätt senast den 21 augusti.

En frikänd

En 18-åring frikänns helt från åtalspunkten häleri, i övrigt döms de övriga sex inblandade Mariestadsborna som följer:

• En 24-åring döms för misshandel men frias från åtalspunkten olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Han ska betala 5 500 kronor i skadestånd.

• En 23-åring döms för tre stölder och får påföljden villkorlig dom och 50 dagsböter. Han ska betala 97 700 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 22-åring döms för tre stölder och får påföljden skyddstillsyn. Han ska betala 17 500 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 22-åring döms för stöld och påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter. Han ska betala 27 600 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 19-åring döms för åtta stölder och påföljden för honom blir skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå ett behandlingsprogram inom Kriminalvården. Han ska betala 37 500 kronor i solidariskt skadestånd.

• En 18-åring döms för elva stölder och påföljden blir skyddstillsyn och 80 timmars samhällstjänst. Han ska betala 135 000 kronor i solidariskt skadestånd.

  • C. Lundh