30 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:40

Vill bilda ny viltmyndighet

Moderaterna vill bilda en ny viltmyndighet som bland annat ska sköta handläggningen av vapenlicenser.
– Vi vill samla all kompetens på ett ställe, säger riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) som lett arbetet med ett förslag om jakt, skytte och vapen.

Sten Bergheden från Mariestad har under två år jobbat med att kartlägga problem inom jakten och komma med förslag om hur de kan lösas och därmed förbättra villkoren för skyttar och jägare. Det senaste året har det handlat om en grupp på åtta politiker som arbetat med frågan och nu är förslaget, som består av 21 olika åtgärder, klart. Det baseras på möten och samtal med olika intressenter.

Ett av förslagen är att bilda en ny viltmyndighet, som bland annat ska ta över hanteringen av vapenlicenser. Just nu har polisen ansvaret, men handläggningstiderna är långa. I M-förslaget maximeras väntetiden till en månad, om handlingarna är korrekt ifyllda.

– Polisen hanterar 70 000 ärenden per år, och har inte resurser att lösa det snabbare. I Västra Götaland och Stockholm tar det allra längst tid. En ny myndighet skulle kunna prioritera på ett helt annat sätt än vad polisen kan, säger Sten Bergheden och tillägger:

– Självklart ska det göras en ordentlig prövning när någon söker sin första vapenlicens, men sedan bör det gå enklare och snabbare.

Fler vapen

Gruppen vill även att jägare ska få ha fler vapen, att slopa kraven på en extra motivering för det femte och sjätte vapnet.

– Utrustningen utvecklas och jägarna måste ha vapen för olika sorters jakt. Sex olika sorters vapen är inte mycket och vi vill ha en utökning.

Dessutom ska vapenhandlare utbildas och kunna utfärda licens vid byte av vapen i samma vapenklass. Jägare ska även enklare kunna låna vapen av andra. Gruppen vill även införa ett ”pass” för vapen för att underlätta för jakt inom EU och andra länder.

De 21 olika åtgärderna läggs fram som ett moderat förslaget och Bergheden tror att kollegorna inom alliansen har liknande tankar.

– Vi hoppas verkligen få stöd för förslaget efter valet i höst. Vi vill underlätta för jägare och skyttar, säger Sten Bergheden.

Sten Bergheden från Mariestad har under två år jobbat med att kartlägga problem inom jakten och komma med förslag om hur de kan lösas och därmed förbättra villkoren för skyttar och jägare. Det senaste året har det handlat om en grupp på åtta politiker som arbetat med frågan och nu är förslaget, som består av 21 olika åtgärder, klart. Det baseras på möten och samtal med olika intressenter.

Ett av förslagen är att bilda en ny viltmyndighet, som bland annat ska ta över hanteringen av vapenlicenser. Just nu har polisen ansvaret, men handläggningstiderna är långa. I M-förslaget maximeras väntetiden till en månad, om handlingarna är korrekt ifyllda.

– Polisen hanterar 70 000 ärenden per år, och har inte resurser att lösa det snabbare. I Västra Götaland och Stockholm tar det allra längst tid. En ny myndighet skulle kunna prioritera på ett helt annat sätt än vad polisen kan, säger Sten Bergheden och tillägger:

– Självklart ska det göras en ordentlig prövning när någon söker sin första vapenlicens, men sedan bör det gå enklare och snabbare.

Fler vapen

Gruppen vill även att jägare ska få ha fler vapen, att slopa kraven på en extra motivering för det femte och sjätte vapnet.

– Utrustningen utvecklas och jägarna måste ha vapen för olika sorters jakt. Sex olika sorters vapen är inte mycket och vi vill ha en utökning.

Dessutom ska vapenhandlare utbildas och kunna utfärda licens vid byte av vapen i samma vapenklass. Jägare ska även enklare kunna låna vapen av andra. Gruppen vill även införa ett ”pass” för vapen för att underlätta för jakt inom EU och andra länder.

De 21 olika åtgärderna läggs fram som ett moderat förslaget och Bergheden tror att kollegorna inom alliansen har liknande tankar.

– Vi hoppas verkligen få stöd för förslaget efter valet i höst. Vi vill underlätta för jägare och skyttar, säger Sten Bergheden.

  • Alf Ehn