29 jul 2014 06:00

23 jan 2015 14:40

Regionen tar helhetsgrepp

Regionledningen ska utreda förutsättningarna för elektrifiering och ökad trafik på Kinnekullebanan.
– Vi vill komma i gång och få hela banan elektrifierad, säger regionrådet Birgitta Losman (MP).

Uppdraget till regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson gavs vid regionutvecklingsnämndens möte efter midsommar.

Förutsättningarna för bland annat elektrifiering och ökad trafik på Kinnekullebanan, som nu trafikeras av dieseldrivna tåg, ska utredas i samarbete med Trafikverket, Västtrafik och Lidköpings kommun.

– Vi kommer även ha en tät dialog med övriga kommuner som berörs. Vi kommer att köra igång direkt efter semestern, säger Fredrik Adolfsson.

Den framtida elektrifieringen av banan är en av de viktigaste bitarna i uppdraget. Regionens mål är att sträckan Håkantorp-Lidköping ska vara elektrifierad 2020, på den resterande sträckan (Lidköping-Gårdsjö) ska tågen drivas med el år 2035.

– Det är för tidigt att säga hur utredningen kommer att påverka det målet, men vi ska titta på investeringskostnader och om jobbet ska göras etappvis eller i ett svep. Det kan ju bli dyrt, även rent miljömässigt, att vänta med vissa saker. Vi vill ha en helhetsbild, ta de mindre besluten som behövs för att det större perspektivet ska bli bra, säger Adolfsson.

Vill nå målet

Birgitta Losman, som tillsammans med Leif Blomqvist (S) och Leni Persson (V) har beställt utredningen, betonar att initiativet togs för att komma i gång med jobbet att få hela banan elektrifierad.

– Det är målet, säger Birgitta Losman.

Kommer utredningen för att dämpa kraven, framför allt från Moderaterna, om att elektrifiera tidigare än målbilden?

– Nej, vi har tågpolitik varje dag oavsett om det är valår eller inte.

Elektrifieringen är en bit i utredningen. Trafikering, eventuella tåginköp och banupprustning är några andra.

– Allt ska utredas i ett sammanhang, säger Fredrik Adolfsson.

Trafikverkets åtgärdsvalstudie för Kinnekullebanan ska snart vara klar och blir ett viktigt komplement under den regionledda utredningen.

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), Mariestad, är positiv till initiativet:

– Men vi vill att det ska handla om hela sträckningen. Det är viktigt att vi bygger upp infrastrukturen så att vi ger folk möjlighet att kunna pendla till jobb på andra orter.

Uppdraget till regionutvecklingsdirektör Fredrik Adolfsson gavs vid regionutvecklingsnämndens möte efter midsommar.

Förutsättningarna för bland annat elektrifiering och ökad trafik på Kinnekullebanan, som nu trafikeras av dieseldrivna tåg, ska utredas i samarbete med Trafikverket, Västtrafik och Lidköpings kommun.

– Vi kommer även ha en tät dialog med övriga kommuner som berörs. Vi kommer att köra igång direkt efter semestern, säger Fredrik Adolfsson.

Den framtida elektrifieringen av banan är en av de viktigaste bitarna i uppdraget. Regionens mål är att sträckan Håkantorp-Lidköping ska vara elektrifierad 2020, på den resterande sträckan (Lidköping-Gårdsjö) ska tågen drivas med el år 2035.

– Det är för tidigt att säga hur utredningen kommer att påverka det målet, men vi ska titta på investeringskostnader och om jobbet ska göras etappvis eller i ett svep. Det kan ju bli dyrt, även rent miljömässigt, att vänta med vissa saker. Vi vill ha en helhetsbild, ta de mindre besluten som behövs för att det större perspektivet ska bli bra, säger Adolfsson.

Vill nå målet

Birgitta Losman, som tillsammans med Leif Blomqvist (S) och Leni Persson (V) har beställt utredningen, betonar att initiativet togs för att komma i gång med jobbet att få hela banan elektrifierad.

– Det är målet, säger Birgitta Losman.

Kommer utredningen för att dämpa kraven, framför allt från Moderaterna, om att elektrifiera tidigare än målbilden?

– Nej, vi har tågpolitik varje dag oavsett om det är valår eller inte.

Elektrifieringen är en bit i utredningen. Trafikering, eventuella tåginköp och banupprustning är några andra.

– Allt ska utredas i ett sammanhang, säger Fredrik Adolfsson.

Trafikverkets åtgärdsvalstudie för Kinnekullebanan ska snart vara klar och blir ett viktigt komplement under den regionledda utredningen.

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M), Mariestad, är positiv till initiativet:

– Men vi vill att det ska handla om hela sträckningen. Det är viktigt att vi bygger upp infrastrukturen så att vi ger folk möjlighet att kunna pendla till jobb på andra orter.

  • Alf Ehn