18 jul 2014 17:00

07 jan 2015 12:00

Skatteböter för Electrolux

MARIESTAD.

2,2 miljoner kronor ska Electrolux betala i skatteböter efter att Skatteverket upptäckt att det redovisade resultatet för 2012 varit för lågt. Skatteverket gick igenom internprissättningen med ett Ungernbaserat koncernbolag när de upptäckte att Electrolux inte lämnat någon information i sina deklarationer gällande villkor och prissättning vid transaktionerna med bolaget.

2,2 miljoner kronor ska Electrolux betala i skatteböter efter att Skatteverket upptäckt att det redovisade resultatet för 2012 varit för lågt. Skatteverket gick igenom internprissättningen med ett Ungernbaserat koncernbolag när de upptäckte att Electrolux inte lämnat någon information i sina deklarationer gällande villkor och prissättning vid transaktionerna med bolaget.