17 jul 2014 16:30

07 jan 2015 12:13

Intagna missnöjda med miljön

Dålig ventilation, mögel, badrum som luktar avlopp och silverfiskar i gemensamma utrymmen och celler. Det är några av de klagomål som de intagna har på inomhusmiljöerna på Johannesbergsanstalten.

Detta enligt en skrivelse till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kriminalvården har nu svarat på kritiken och säger att man inte uppfattat de nämnda klagomålen. Vidare menar de att behandlingen mot silverfiskar redan är i gång och planerad och även problemen med ventilation och fuktighet har börjat utredas. Man påpekar i yttrandet att internerna själv har ansvar för renhållning i kök och badrum och att man genomfört genomgångar i detta. I september startar också en lokalvårdsutbildning för intagna i anstalten.

Detta enligt en skrivelse till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kriminalvården har nu svarat på kritiken och säger att man inte uppfattat de nämnda klagomålen. Vidare menar de att behandlingen mot silverfiskar redan är i gång och planerad och även problemen med ventilation och fuktighet har börjat utredas. Man påpekar i yttrandet att internerna själv har ansvar för renhållning i kök och badrum och att man genomfört genomgångar i detta. I september startar också en lokalvårdsutbildning för intagna i anstalten.