17 jul 2014 10:31

07 jan 2015 12:13

Smugglare från Töreboda ber om nåd

Miljonaffärer som gick snett

En 38-årig man från Töreboda kommun – som dömts till två år och sex månaders fängelse för grovt tullbrott – ber regeringen om nåd.
Nu ska justitiedepartementet ta ställning till ansökan.

Tillsammans med flera andra smugglade 38-åringen i september 2012 in 4,3 miljoner cigaretter till Sverige från Dubai. Totalt handlade om att åtta miljoner kronor i skatt som undanhållits det allmänna.

Grovt brott

Göteborgs tingsrätt dömde mannen att avtjäna ett längre fängelsestraff. Gärningen bedömdes som grov eftersom det rört sig om mycket betydande belopp och ingått som ett led i en organiserad verksamhet.

Domen överklagades hela vägen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Högsta domstolen meddelade sedan att prövningstillstånd inte beviljades.

38-åringen begär nu via sin advokat att fängelsestraffet sänks till ett år eftersom han annars skulle förlora ansvarsfullt jobb. Törebodabon hänvisar också till en pågående husrenovering och en nyfödd dotter.

Tillsammans med flera andra smugglade 38-åringen i september 2012 in 4,3 miljoner cigaretter till Sverige från Dubai. Totalt handlade om att åtta miljoner kronor i skatt som undanhållits det allmänna.

Grovt brott

Göteborgs tingsrätt dömde mannen att avtjäna ett längre fängelsestraff. Gärningen bedömdes som grov eftersom det rört sig om mycket betydande belopp och ingått som ett led i en organiserad verksamhet.

Domen överklagades hela vägen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Högsta domstolen meddelade sedan att prövningstillstånd inte beviljades.

38-åringen begär nu via sin advokat att fängelsestraffet sänks till ett år eftersom han annars skulle förlora ansvarsfullt jobb. Törebodabon hänvisar också till en pågående husrenovering och en nyfödd dotter.

  • Per Warvlin