17 jul 2014 10:37

07 jan 2015 12:13

Elever förlorar studiebidraget

MARIESTAD: Kraftigt skärpta regler mot otillåten frånvaro

Allt fler gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av otillåten frånvaro.
Trenden ser likadan ut i Mariestad, även om eleverna här skolkar i något mindre utsträckning än i övriga riket.

I dag uppmanas skolorna att rapportera in skolk till Centrala studiestödsnämnden (CSN) efter fyra timmars upprepad frånvaro under en månad.

En kraftig skärpning av regelverket infördes den 1 januari 2012. Fram tills dess kunde en elev vara borta 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades.

– Vår bedömning är att tillämpningen av riktlinjer börjar sätta sig i skolornas rapportering, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN i ett pressmeddelande.

Olikheter

Den gångna läsåret fick 21 200 gymnasieelever i landet se sitt studiebidrag gå upp i rök. Historiskt sett är årets nivå rekordhög.

De värsta syndarna finns i Stockholm och på Gotland. I Västra Götaland skolkas det i mindre utsträckning jämfört med rikssnittet.

52 elever förlorade bidraget i Mariestad 2013/2014, vilket är en ökning med 21 elever jämfört med 2012/2013.

Sett till hela landet är 63 procent av skolkarna pojkar, 37 procent flickor. Hälften av de som fått indraget studiemedel får ett återkrav. 19 procent av de eleverna hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av betalningen.

– Men andelen med betalningsproblem minskar något jämfört med tidigare år. Det är glädjande och en fråga CSN jobbar aktiv med, säger Carl-Johan Stolt.

I dag uppmanas skolorna att rapportera in skolk till Centrala studiestödsnämnden (CSN) efter fyra timmars upprepad frånvaro under en månad.

En kraftig skärpning av regelverket infördes den 1 januari 2012. Fram tills dess kunde en elev vara borta 20 procent av undervisningstiden utan att studiebidraget påverkades.

– Vår bedömning är att tillämpningen av riktlinjer börjar sätta sig i skolornas rapportering, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN i ett pressmeddelande.

Olikheter

Den gångna läsåret fick 21 200 gymnasieelever i landet se sitt studiebidrag gå upp i rök. Historiskt sett är årets nivå rekordhög.

De värsta syndarna finns i Stockholm och på Gotland. I Västra Götaland skolkas det i mindre utsträckning jämfört med rikssnittet.

52 elever förlorade bidraget i Mariestad 2013/2014, vilket är en ökning med 21 elever jämfört med 2012/2013.

Sett till hela landet är 63 procent av skolkarna pojkar, 37 procent flickor. Hälften av de som fått indraget studiemedel får ett återkrav. 19 procent av de eleverna hamnar hos Kronofogden eftersom de inte klarar av betalningen.

– Men andelen med betalningsproblem minskar något jämfört med tidigare år. Det är glädjande och en fråga CSN jobbar aktiv med, säger Carl-Johan Stolt.

  • Niklas Lindström

Så många fick studiebidraget indraget

21 000 gymnasieelever, eller 6,5 procent av samtliga elever, fick studiebidraget indraget på grund av skolk den gångna läsåret. Nedan ser du lokala siffror i procent över de senaste tre årens indragna studiemedel. Jämfört med rikssnittet sköter sig Mariestadseleverna förhållandevis bra.

Mest skolkas det i Stockholm och på Gotland. Minst i Dalarna och i Västerbotten.

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mariestad 5,3 procent 3,4 5,7

Töreboda 1,9 1,2 4,3

Skövde 4,1 3,9 3,9

Västra Götaland 5,5 5,9 6

Stockholms län 6,9 8,8 9,4

Riket 5,5 6,4 6,5

Källa: Centrala studiestödsnämnden