14 jul 2014 20:00

23 jan 2015 14:39

Dags att frisera häckarna

Fastighetsägarna ansvarar för underhållet

När häckarna börjar växa sig alltför stora så de riskerar att skymma sikten för bilister är det dags att ta fram häcksaxen och frisera. Tekniska kontoret uppmanar fastighetsägarna att ta sitt ansvar.

I Mariestads kommun finns det exempel på exemplariskt välskötta häckar liksom andra som skulle behöva minskas. Johan Bengtsson som arbetar som projektledare på gatuavdelningen på Mariestads kommun undersöker hur det ser ut på några gator. Han har själv en vresroshäck i Töreboda och vet hur kämpigt det kan vara med en häck. Den här arten tål dock en del.

– Den häcken och Ölandstoken får jag kämpa mycket med, säger Johan Bengtsson.

Det är fastighetsägarnas ansvar att hålla ordning på häckarna och även se till så att trottoarerna är framkomliga. Fastighetsägarna ska även rensa bort ogräs och gräs från gångbanorna och kantstenarna.

I Mariestads kommun finns det exempel på exemplariskt välskötta häckar liksom andra som skulle behöva minskas. Johan Bengtsson som arbetar som projektledare på gatuavdelningen på Mariestads kommun undersöker hur det ser ut på några gator. Han har själv en vresroshäck i Töreboda och vet hur kämpigt det kan vara med en häck. Den här arten tål dock en del.

– Den häcken och Ölandstoken får jag kämpa mycket med, säger Johan Bengtsson.

Det är fastighetsägarnas ansvar att hålla ordning på häckarna och även se till så att trottoarerna är framkomliga. Fastighetsägarna ska även rensa bort ogräs och gräs från gångbanorna och kantstenarna.

  • Jan Fleischmann

Gemensamma riktlinjer

De tre MTG-kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur häckarna, buskarna och träden ska skötas. För den som har en hörntomt gäller det att växtligheten inom en triangel med 10 meters sida inte får vara högre än 80 centimeter. Detta gäller även hörntomter som finns mot cykelvägar. För den som har utfart mot en gata får växtligheten inom en triangel med 2,5 meters sida inte vara högre än 80 centimeter. Den som har en tomt intill en gata ska se till att häcken och buskarna växer inom den egna tomtgränsen. För större buskar och träd som sticker ut över gatan ska det vara en fri höjd på minst 2,6 meter över gångbanan och 4,7 meter över körbanan. Vid nyplantering av växter som stora buskar och träd bör de placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen medan häcken och buskplantorna ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.