03 jul 2014 15:05

07 jan 2015 11:59

Vårdmiss blev anmält

Brukare lämnades ensam

En misstolkning gjorde att brukaren lämnades utan uppsyn i flera timmar.
Händelsen vid Östra hemvården i Mariestads kommun har lex Sarah-anmälts.

Dagen hade tillbringats med sonen när vård- och omsorgstagaren återvände till sin bostad.

Enligt överenskommelse använde sonen larmfunktionen för att meddela att föräldern var hemma. Därefter låste han dörren och släppte in nyckeln genom brevinkastet.

Larmcentralen tog emot samtalet och kontaktade hemvårdsgruppens dagpersonal, som i sin tur vidarebefordrade informationen till kvällspersonalen.

När personalen kom till bostaden upptäckte de att nyckelgömman var tom och tog för givet att ingen var hemma. Följden blev att brukaren gick miste om mat, hygien, medicinering och toalettbesök vid två kvällsbesök samt ett nattbesök.

Morgonen därpå tog sig personal och enhetschef med hjälp av huvudnyckel in i bostaden och kunde konstatera att lägenhetsinnehavaren mådde bra.

En anmälan om allvarligt missförhållande inkom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden slår fast att brukaren omedelbart fick den hjälp som behövdes och personalen har fått en genomgång om hur hantering av nycklar och nyckelgömmor ska gå till.

IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Dagen hade tillbringats med sonen när vård- och omsorgstagaren återvände till sin bostad.

Enligt överenskommelse använde sonen larmfunktionen för att meddela att föräldern var hemma. Därefter låste han dörren och släppte in nyckeln genom brevinkastet.

Larmcentralen tog emot samtalet och kontaktade hemvårdsgruppens dagpersonal, som i sin tur vidarebefordrade informationen till kvällspersonalen.

När personalen kom till bostaden upptäckte de att nyckelgömman var tom och tog för givet att ingen var hemma. Följden blev att brukaren gick miste om mat, hygien, medicinering och toalettbesök vid två kvällsbesök samt ett nattbesök.

Morgonen därpå tog sig personal och enhetschef med hjälp av huvudnyckel in i bostaden och kunde konstatera att lägenhetsinnehavaren mådde bra.

En anmälan om allvarligt missförhållande inkom till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nämnden slår fast att brukaren omedelbart fick den hjälp som behövdes och personalen har fått en genomgång om hur hantering av nycklar och nyckelgömmor ska gå till.

IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.