01 jul 2014 18:58

23 jan 2015 14:39

Anmäl misstänkt brott mot världens fauna och flora

Artskyddet förstärks i en ny informationskampanj

Ser du något som verkar misstänkt, som en person som bär på en hotad arapapegoja som du anar inte har kommit hit med riktiga intyg, anmäl detta till din länsstyrelse eller polisen.

Med informationskampanjen ”Öppet öga” vill länsstyrelserna i samverkan med polisen och Naturvårdsverket, förebygga brott mot de vilda djuren och växterna. Kunskapen ska ökas om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. I Sverige har de fridlysta orkidéerna ett högt skyddsvärde.

Arorna A-listade

– Vi vänder oss även till utlandsresenärerna så att de får veta vad som är förbjudet att handla. Det gäller även de som håller på med uppstoppade djur, säger Ingela Gjers, som är artskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland i Vänersborg.

Ibland har någon haft planer på att starta upp restauranger med exotiska rätter som alligatorkött. Då måste ägaren kunna visa upp godkända tillstånd för importen, att djuren varit farmade och inte viltfångade. Även pälshandlare måste kunna visa godkända handlingar och att de inte tagit in pälsar från utrotningshotade djurarter. I Sverige ger brott mot fridlysta växter och hotade djur fängelse från fyra månader till två år.

Handeln med vilda djur och växter regleras av Cites-konventionen. Populära bufåglar som arorna är A-listade vilket är det starkaste på hotskalan. Mest utsatt är hyacintaran som finns främst i Pantanal i Brasilien. Den är världens största flygande papegoja och kallas arara-azul i Brasilien.

Med informationskampanjen ”Öppet öga” vill länsstyrelserna i samverkan med polisen och Naturvårdsverket, förebygga brott mot de vilda djuren och växterna. Kunskapen ska ökas om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. I Sverige har de fridlysta orkidéerna ett högt skyddsvärde.

Arorna A-listade

– Vi vänder oss även till utlandsresenärerna så att de får veta vad som är förbjudet att handla. Det gäller även de som håller på med uppstoppade djur, säger Ingela Gjers, som är artskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland i Vänersborg.

Ibland har någon haft planer på att starta upp restauranger med exotiska rätter som alligatorkött. Då måste ägaren kunna visa upp godkända tillstånd för importen, att djuren varit farmade och inte viltfångade. Även pälshandlare måste kunna visa godkända handlingar och att de inte tagit in pälsar från utrotningshotade djurarter. I Sverige ger brott mot fridlysta växter och hotade djur fängelse från fyra månader till två år.

Handeln med vilda djur och växter regleras av Cites-konventionen. Populära bufåglar som arorna är A-listade vilket är det starkaste på hotskalan. Mest utsatt är hyacintaran som finns främst i Pantanal i Brasilien. Den är världens största flygande papegoja och kallas arara-azul i Brasilien.

  • Jan Fleischmann