30 jun 2014 22:50

07 jan 2015 12:13

Anmäl misstänkt ekosystembrott

Artskyddet förstärks i en ny informationskampanj

Ser du något som verkar misstänkt, som en person som bär på en hotad arapapegoja som du anar inte har de riktiga intygen, anmäl detta till din länsstyrelse eller polisen.

Med informationskampanjen ”Öppet öga” drar landets länsstyrelser tillsammans med polisen och Naturvårdsverket, i gång en satsning för att förebygga brott mot ekosystemet.

Kunskapen ska ökas om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen

I Sverige har främst orkidéerna ett högt skyddsvärde.

– Vi vänder oss även till alla som reser utomlands att de får reda på vad som är förbjudet att handla. Det gäller även för de som håller på med uppstoppade djur, säger Ingela Gjers, som är artskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland i Vänersborg.

Ibland har någon haft planer på att starta upp restauranger med exotiska rätter som alligatorkött. Då gäller det för ägaren att kunna bevisa att det finns godkända tillstånd för importen, att djuren måste varit farmade och inte viltfångade.

Den som i Sveirige gör sig skyldig till brott mot ekosystemet kan få fängelse från fyra månader upp till fyra år.

Handeln med vilda djur och växter regleras enligt Cites-konventionen. Burfåglar som arapapegojor är A-listade vilket är det starkades på hotskalan. Mest utsatt är den mörkblåa aran som finns i det vilda i Sydamerika ibland annat våtmarken Pantanal.

Med informationskampanjen ”Öppet öga” drar landets länsstyrelser tillsammans med polisen och Naturvårdsverket, i gång en satsning för att förebygga brott mot ekosystemet.

Kunskapen ska ökas om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen

I Sverige har främst orkidéerna ett högt skyddsvärde.

– Vi vänder oss även till alla som reser utomlands att de får reda på vad som är förbjudet att handla. Det gäller även för de som håller på med uppstoppade djur, säger Ingela Gjers, som är artskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland i Vänersborg.

Ibland har någon haft planer på att starta upp restauranger med exotiska rätter som alligatorkött. Då gäller det för ägaren att kunna bevisa att det finns godkända tillstånd för importen, att djuren måste varit farmade och inte viltfångade.

Den som i Sveirige gör sig skyldig till brott mot ekosystemet kan få fängelse från fyra månader upp till fyra år.

Handeln med vilda djur och växter regleras enligt Cites-konventionen. Burfåglar som arapapegojor är A-listade vilket är det starkades på hotskalan. Mest utsatt är den mörkblåa aran som finns i det vilda i Sydamerika ibland annat våtmarken Pantanal.

  • Jan Fleischmann