23 jun 2014 17:30

23 jan 2015 14:38

Båtplats på en gång

Bra tillgång i Mariestad

Sommaren är här och båten ska sjösättas. I Mariestads tre hamnar behöver ingen vänta för att hyra båtplats.
Detta gör att kommunen ligger bra till i Sweboats årliga undersökning om båtliv i Sverige.

För att få hyra en båtplats i Mariestad behöver du inte stå i kö. Annat är det för en femtedel av 73 kommuner där kötiden är minst tre år, enligt en undersökning av Båtbranschens Riksförbund, Sweboat. Snittiden i hela landet ligger på 20 månader, vilket visar på en förbättring med tre månader från föregående år. Det är Mariestad och 14 andra kommuner som uppger att båtplats tilldelas den som önskar på en gång.

Båtengagemang

Sweboats undersökning kartlägger varje år förutsättningarna för hur det är att ha båt i landets kommuner.

– Vi tittar på tillgänglighet, kostnader och kommunernas engagemang i båtfrågor, säger Mats Eriksson som är VD för Sweboat.

Förutom båtplatser och pris kan engagemanget innebära tillgång till toatömning, bottentvätt samt trailer för att själv kunna sjösätta båten. Mats Eriksson påminner om att Mariestad blev utsedd till Årets båtkommun 2011.

– Det berodde på satsningen på nya bryggor, handikappsanpassning och bra tillgång till miljöstationer. Men att det är bra priser och i princip ingen kötid är det viktigaste och där har Mariestad alltid legat bra till, säger Eriksson.

Fler lediga platser

Åke Lindström, teknisk chef på kommunen, bekräftar att det går snabbt att få båtplats i Mariestad.

– Det beror lite på storlek och typ av båt, men i regel så kan vi erbjuda en plats på en gång, säger han.

Av kommunens 1 000 båtplatser står 190 just nu lediga, vilket är en ökning sedan förra året. Åke Lindström tror att det beror på att det är svårare tider ekonomiskt och att kommunen höjde avgifterna 2013.

– Men det ändras hela tiden så vi fortsätter att satsa med nya projekt enligt budget. Bland annat så fortsätter renovering av bryggor och utveckling av vinteruppställningsplatser.

Årets båtkommun 2014 blev Strömstad.

För att få hyra en båtplats i Mariestad behöver du inte stå i kö. Annat är det för en femtedel av 73 kommuner där kötiden är minst tre år, enligt en undersökning av Båtbranschens Riksförbund, Sweboat. Snittiden i hela landet ligger på 20 månader, vilket visar på en förbättring med tre månader från föregående år. Det är Mariestad och 14 andra kommuner som uppger att båtplats tilldelas den som önskar på en gång.

Båtengagemang

Sweboats undersökning kartlägger varje år förutsättningarna för hur det är att ha båt i landets kommuner.

– Vi tittar på tillgänglighet, kostnader och kommunernas engagemang i båtfrågor, säger Mats Eriksson som är VD för Sweboat.

Förutom båtplatser och pris kan engagemanget innebära tillgång till toatömning, bottentvätt samt trailer för att själv kunna sjösätta båten. Mats Eriksson påminner om att Mariestad blev utsedd till Årets båtkommun 2011.

– Det berodde på satsningen på nya bryggor, handikappsanpassning och bra tillgång till miljöstationer. Men att det är bra priser och i princip ingen kötid är det viktigaste och där har Mariestad alltid legat bra till, säger Eriksson.

Fler lediga platser

Åke Lindström, teknisk chef på kommunen, bekräftar att det går snabbt att få båtplats i Mariestad.

– Det beror lite på storlek och typ av båt, men i regel så kan vi erbjuda en plats på en gång, säger han.

Av kommunens 1 000 båtplatser står 190 just nu lediga, vilket är en ökning sedan förra året. Åke Lindström tror att det beror på att det är svårare tider ekonomiskt och att kommunen höjde avgifterna 2013.

– Men det ändras hela tiden så vi fortsätter att satsa med nya projekt enligt budget. Bland annat så fortsätter renovering av bryggor och utveckling av vinteruppställningsplatser.

Årets båtkommun 2014 blev Strömstad.

  • Tove Gontran

Kö till båtplats

• Det finns tre hamnar för fritidsbåtar i Mariestad med sammanlagt 1000 båtplatser.

• För att få båtplats i dessa behövs ingen kötid alls.

• Ungefär 20 procent av kommunerna har ingen kötid för att få båtplats.

• Snittiden i hela landet ligger på 20 månader.

• I Mariestad är det kostnadsfritt att stå i kö till båtplats.

Källa: Sweboat