23 jun 2014 14:58

07 jan 2015 11:59

Ungbo uppfyller kraven

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en inspektion av barn- och ungdomshemmet Ungbo i Mariestad och konstaterar att vårdgivaren uppfyller lagstiftningens krav.

IVO genomförde den 27 maj 2014 en föranmäld inspektion

Ungbo i Mariestad startade 2003 och är ett stödboende med fem platser för ungdomar i åldern 16–20 år.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en inspektion av barn- och ungdomshemmet Ungbo i Mariestad och konstaterar att vårdgivaren uppfyller lagstiftningens krav.

IVO genomförde den 27 maj 2014 en föranmäld inspektion

Ungbo i Mariestad startade 2003 och är ett stödboende med fem platser för ungdomar i åldern 16–20 år.