20 jun 2014 08:00

23 jan 2015 14:38

Från Vänern till Sargassohavet

MARIESTAD: Bara ett av tio ålyngel överlever uppväxten

Ålen är under akut hot tvärs över Europa och Sverige väljer att satsa på en stor ålutsättning för att rädda den.

Länsstyrelsen i Skåne sätter ut över två miljoner ålyngel i södra Sverige varav 600 000 i Vänern. I närheten av Mariestad är det vid Dättern, Björsätersviken och Mariestadsfjärden som de ett gram tunga ynglen får nytt vatten att växa i.

– Det kan låta som en väldigt hög siffra, men bara cirka tio procent överlever till utvandringsbar storlek, säger Håkan Wickström, ålexpert på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rädda ålen

Länsstyrelsens satsning kostar över fem miljoner och den finansieras delvis med EU-medel. Syftet med utsättningen är att rädda det svaga ålbeståndet.

– Enligt EU-förordningen måste varje medlemsland ha en ålförvaltningsplan och Sverige har till viss del valt att satsa på ålutsättningar. Syftet är inte att de ska fiskas upp utan de ska växa upp till blankålar och vandra tillbaka till Sargassohavet för lek, säger Håkan Wickström. Sargassohavet ligger i västra Atlanten, nordost om Kuba och Bahamas.

Akut läge

Ålen är rödlistad som akut utrotningshotad i stort sett hela Europa, men det finns lokala avvikelser där den frodas.

– Vi importerar ålyngel från floden Servern i sydvästra England, där finns ett överflöd. Efter karantän i Sverige sätts de sen ut i vattendrag där de har bäst chans att överleva. Ett av problemen är alla våra vattenkraftverk, det är svårt för den smala ålen att ta sig genom dem, säger Håkan Wickström.

Länsstyrelsen i Skåne sätter ut över två miljoner ålyngel i södra Sverige varav 600 000 i Vänern. I närheten av Mariestad är det vid Dättern, Björsätersviken och Mariestadsfjärden som de ett gram tunga ynglen får nytt vatten att växa i.

– Det kan låta som en väldigt hög siffra, men bara cirka tio procent överlever till utvandringsbar storlek, säger Håkan Wickström, ålexpert på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rädda ålen

Länsstyrelsens satsning kostar över fem miljoner och den finansieras delvis med EU-medel. Syftet med utsättningen är att rädda det svaga ålbeståndet.

– Enligt EU-förordningen måste varje medlemsland ha en ålförvaltningsplan och Sverige har till viss del valt att satsa på ålutsättningar. Syftet är inte att de ska fiskas upp utan de ska växa upp till blankålar och vandra tillbaka till Sargassohavet för lek, säger Håkan Wickström. Sargassohavet ligger i västra Atlanten, nordost om Kuba och Bahamas.

Akut läge

Ålen är rödlistad som akut utrotningshotad i stort sett hela Europa, men det finns lokala avvikelser där den frodas.

– Vi importerar ålyngel från floden Servern i sydvästra England, där finns ett överflöd. Efter karantän i Sverige sätts de sen ut i vattendrag där de har bäst chans att överleva. Ett av problemen är alla våra vattenkraftverk, det är svårt för den smala ålen att ta sig genom dem, säger Håkan Wickström.

  • Magnus Ornhammar