18 jun 2014 06:00

23 jan 2015 14:38

Skarp skrivelse om Kinnekullebanan

MARIESTAD: Politiker skärper tonläget

Tjänstemän och politiker uttrycker vilja att satsa på Kinnekullebanan.
Ledande Mariestadspolitiker sätter nu press på berörda parter.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Johan Abrahamssons (M) och Marianne Kjellquists (S) skrivelse om elektrifiering av Kinnekullebanan. I ett skarpt svar kräver de att Västra Götalandsregionen och berörda kommuner tar ansvar för hela banans framtid.

– Nyckeln till framgång för E20 var samsyn och samarbete mellan Skaraborgs kommuner. Därför känns det lite konstigt att gå ifrån det konceptet när Kinnekullebanan riskerar att delas in i ett a- och ett b-lag, säger Johan Abrahamsson.

I februari försäkrade Västtrafikschefen Jarl Samuelsson i MT att landsbygden inte prioriteras bort.

Skynda på

Skrivelsen trycker på att hela Kinnekullebanan, från Gårdsjö till Håkantorp, ges en ny bankropp, helsvetsad räls och elektrifieras. Kjellquist och Abrahamsson berömmer den förstudie som har gjorts. I nästa andetag kritiserar de avsaknaden av en övergripande styrgrupp.

I regionens mål för utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland föreslås som ett första steg en elektrifiering mellan Håkantorp och Lidköping. Åtgärderna ska vara klara år 2035. Ett arbete som Mariestads kommun vill påskynda med tio år.

– Regionens utveckling är mer än bara Göteborg, därför skärper vi nu tonläget, säger Abrahamsson.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Johan Abrahamssons (M) och Marianne Kjellquists (S) skrivelse om elektrifiering av Kinnekullebanan. I ett skarpt svar kräver de att Västra Götalandsregionen och berörda kommuner tar ansvar för hela banans framtid.

– Nyckeln till framgång för E20 var samsyn och samarbete mellan Skaraborgs kommuner. Därför känns det lite konstigt att gå ifrån det konceptet när Kinnekullebanan riskerar att delas in i ett a- och ett b-lag, säger Johan Abrahamsson.

I februari försäkrade Västtrafikschefen Jarl Samuelsson i MT att landsbygden inte prioriteras bort.

Skynda på

Skrivelsen trycker på att hela Kinnekullebanan, från Gårdsjö till Håkantorp, ges en ny bankropp, helsvetsad räls och elektrifieras. Kjellquist och Abrahamsson berömmer den förstudie som har gjorts. I nästa andetag kritiserar de avsaknaden av en övergripande styrgrupp.

I regionens mål för utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland föreslås som ett första steg en elektrifiering mellan Håkantorp och Lidköping. Åtgärderna ska vara klara år 2035. Ett arbete som Mariestads kommun vill påskynda med tio år.

– Regionens utveckling är mer än bara Göteborg, därför skärper vi nu tonläget, säger Abrahamsson.

  • Niklas Lindström