18 jun 2014 16:50

23 jan 2015 14:38

Akuta brister åtgärdas direkt

MARIESTAD: Glädje efter hyresnämndens beslut

Dagen efter beskedet om tvångsförvaltning kunde hyresgästerna andas ut.
– Den här dagen har många av oss väntat länge på. Att Mariehus tar över förvaltningen känns jättebra, det är ju en seriös hyresvärd, säger Maria Werner Karlsson.

Det var i tisdags eftermiddag, efter besiktning av 19 lägenheter och möten med ett flertal hyresgäster i Mariestad och Tibro, som hyresnämnden på stående fot fattade ett interimistiskt beslut om tvångsförvaltning av PL Fastigheters hyreshus.

Att beslutet är interimistiskt betyder att tvångsförvaltningen träder i kraft med omedelbar verkan, trots att hyresvärden inte delgivits beslutet. Någon företrädare för skandalomsusade PL Fastigheter deltog inte vid tisdagens rundvandring.

– När vi får bevis på att fastighetsägaren tagit del av beslutet kommer vi att kalla till ett nytt möte där hyresvärden får yttra sig. Efter det fastställer nämnden, utifrån en statusrapport från utsedd förvaltare, hur länge tvångsförvaltningen ska gälla, säger Carl-Olof Öhrnell, jurist och ordförande i hyresnämnden.

I regel sträcker sig tvångsförvaltning över fem år; en tidsperiod som Hyresgästföreningen yrkat på i det här fallet.

Mariehus tar över

Förvaltningen av de fyra hyreshusen i Mariestad läggs nu över på det kommunala bolaget Mariehus, som åtar sig skötseln av husen samt tar in hyror. Hyresintäkterna ska i första hand användas för att åtgärda de mest akuta bristerna.

– Jag ska ha en träff med Mariehus på torsdag. Det viktigaste nu är att förvaltaren snabbt informerar att hyresavierna i juni ska betalas till Mariehus.

– Även om husen är satta under tvångsförvaltning är de fortfarande fastighetsägarens egendom, ett eventuellt överskott på intäkter tillfaller således ägaren. Fastighetsägaren har rätt att sälja eller överlåta husen, men tvångsförvaltningen gäller även om det skulle komma in en ny ägare. Det är bara Hyresgästföreningen eller förvaltaren som kan ansöka om att tvångsförvaltningen ska hävas, förklarar Carl-Olof Öhrnell vidare.

”Låsen måste bytas”

Lena Walther, jurist på Hyresgästföreningen, säger till MT att man framfört önskemål om att samtliga lås i entrédörrar och lägenheter ska bytas ut direkt.

– För hyresgästernas säkerhet måste låsen bytas. Vi har ju ingen aning om hur många nycklar hyresvärden har i omlopp. Det är också viktigt att förvaltaren säkerställer att varmvattnet fungerar i alla lägenheter, säger Walther som firade hyresnämndens beslut med tårta.

– Skönt att all tid jag lagt ned på detta ärende gav resultat. Men framför allt är jag glad för hyresgästerna, nu hoppas jag innerligt att det ska bli bra och att de får lugn och ro.

Det var i tisdags eftermiddag, efter besiktning av 19 lägenheter och möten med ett flertal hyresgäster i Mariestad och Tibro, som hyresnämnden på stående fot fattade ett interimistiskt beslut om tvångsförvaltning av PL Fastigheters hyreshus.

Att beslutet är interimistiskt betyder att tvångsförvaltningen träder i kraft med omedelbar verkan, trots att hyresvärden inte delgivits beslutet. Någon företrädare för skandalomsusade PL Fastigheter deltog inte vid tisdagens rundvandring.

– När vi får bevis på att fastighetsägaren tagit del av beslutet kommer vi att kalla till ett nytt möte där hyresvärden får yttra sig. Efter det fastställer nämnden, utifrån en statusrapport från utsedd förvaltare, hur länge tvångsförvaltningen ska gälla, säger Carl-Olof Öhrnell, jurist och ordförande i hyresnämnden.

I regel sträcker sig tvångsförvaltning över fem år; en tidsperiod som Hyresgästföreningen yrkat på i det här fallet.

Mariehus tar över

Förvaltningen av de fyra hyreshusen i Mariestad läggs nu över på det kommunala bolaget Mariehus, som åtar sig skötseln av husen samt tar in hyror. Hyresintäkterna ska i första hand användas för att åtgärda de mest akuta bristerna.

– Jag ska ha en träff med Mariehus på torsdag. Det viktigaste nu är att förvaltaren snabbt informerar att hyresavierna i juni ska betalas till Mariehus.

– Även om husen är satta under tvångsförvaltning är de fortfarande fastighetsägarens egendom, ett eventuellt överskott på intäkter tillfaller således ägaren. Fastighetsägaren har rätt att sälja eller överlåta husen, men tvångsförvaltningen gäller även om det skulle komma in en ny ägare. Det är bara Hyresgästföreningen eller förvaltaren som kan ansöka om att tvångsförvaltningen ska hävas, förklarar Carl-Olof Öhrnell vidare.

”Låsen måste bytas”

Lena Walther, jurist på Hyresgästföreningen, säger till MT att man framfört önskemål om att samtliga lås i entrédörrar och lägenheter ska bytas ut direkt.

– För hyresgästernas säkerhet måste låsen bytas. Vi har ju ingen aning om hur många nycklar hyresvärden har i omlopp. Det är också viktigt att förvaltaren säkerställer att varmvattnet fungerar i alla lägenheter, säger Walther som firade hyresnämndens beslut med tårta.

– Skönt att all tid jag lagt ned på detta ärende gav resultat. Men framför allt är jag glad för hyresgästerna, nu hoppas jag innerligt att det ska bli bra och att de får lugn och ro.

  • Tomas Höglund