17 jun 2014 17:13

07 jan 2015 11:59

Dacapo närmar sig Chalmers

MARIESTAD

MT har tidigare skrivit om att högskoleplattformen Dacapo och Chalmers högskola ämnar att bredda sitt samarbete. På det senaste fullmäktigemötet informerade Maria Henriksson, kulturchef och ansvarig för högskoleplattformen, att de två parterna närmar sig en gemensam avsiktsförklaring.

Några av samarbetets huvudspår är att:

• Öka antalet utbildningar i Mariestad.

• Stärka biosfärområdet.

• Vara en central aktör för att öka kunskapen om landsbygdsutveckling.

• Nå minst 1 000 studerande i Mariestad år 2030.

• Bidra med regional utveckling i Västra Götaland.

– Troligtvis tecknar vi något sorts avtal med Chalmers före semestern, säger Maria Henriksson.

Det finns planer på ett kunskapscentrum för Vänerfrågor på trädgårdsskolan. Ett annat spår är ett lokalt förankrat kunskapscentrum för geoparker.

Tillsammans ska de båda parterna också verka för att söka extern finansiering.

MT har tidigare skrivit om att högskoleplattformen Dacapo och Chalmers högskola ämnar att bredda sitt samarbete. På det senaste fullmäktigemötet informerade Maria Henriksson, kulturchef och ansvarig för högskoleplattformen, att de två parterna närmar sig en gemensam avsiktsförklaring.

Några av samarbetets huvudspår är att:

• Öka antalet utbildningar i Mariestad.

• Stärka biosfärområdet.

• Vara en central aktör för att öka kunskapen om landsbygdsutveckling.

• Nå minst 1 000 studerande i Mariestad år 2030.

• Bidra med regional utveckling i Västra Götaland.

– Troligtvis tecknar vi något sorts avtal med Chalmers före semestern, säger Maria Henriksson.

Det finns planer på ett kunskapscentrum för Vänerfrågor på trädgårdsskolan. Ett annat spår är ett lokalt förankrat kunskapscentrum för geoparker.

Tillsammans ska de båda parterna också verka för att söka extern finansiering.