12 jun 2014 16:30

23 jan 2015 14:38

Fortsatt tufft på arbetsmarknaden

JOBB: Det ljusnar i övriga Skaraborg

I Skaraborg som helhet ljusnar läget på arbetsmarknaden, men knappast i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här är siffrorna fortsatt dystra.

Arbetslösheten faller i alla Sveriges län och framtiden ser, generellt sett, ljus ut om man får tro de arbetsgivare som arbetsförmedlingen intervjuat. I större delen av Skaraborg har arbetslösheten sjunkit de senaste tolv månaderna. Mariestad, Töreboda, Gullspång och Tibro har dock fortfarande en arbetslöshet på över tio procent och Töreboda hör till de få kommuner där den är högre i dag än för ett år sedan.

Konjunkturen pekar dock uppåt och enligt prognoserna kommer 26 000 jobb att skapas i Västra Götalandsregionen detta och nästa år.

Tudelat

– Vi ser en tudelad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsanalytiker Jens Sandahl som på onsdagen presenterade sin rapport om utsikterna på arbetsmarknaden.

– Två tredjedelar av jobben hamnar i Göteborg, medan en del områden är på väg tillbaka. Det finns en del glesbygdsproblematik i ytterområdet av regionen, säger han och nämner särskilt norra Skaraborg.

Bra för Skaraborg

Enligt rapporten har de svenska exportföretagen fyllt på orderingångarna.

– Skaraborg får därmed en schysst utdelning, spår Sandahl. Svackan för några år sedan var också märkbar här. Konjunkturen får större utslag åt båda håll.

Obalans

De grupper där man hittar flest arbetslösa är fortfarande utrikesfödda och ungdomar. De behöver ha en stark konjunktur längre för att närma sig arbetsmarknaden. De som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg har det tuffast.

– Det finns många sätt att gå vidare om man är skoltrött och saknar jobberfarenheter säger Git Axnemon, chef för arbetsförmedlingen i Skaraborg. Man kan jobba i Norge, söka säsongsjobb eller prata med en coach hos oss. Det sämsta är att inte göra något alls.

Ett annat problem är obalansen. Trots den stigande konjunkturen är arbetslösheten fortsatt hög. Det beror mycket på att de arbetslösa saknar kompetensen som arbetsgivarna efterfrågar. Till exempel så är det brist på murare, sjuksköterskor och verktygsmakare.

Arbetslösheten faller i alla Sveriges län och framtiden ser, generellt sett, ljus ut om man får tro de arbetsgivare som arbetsförmedlingen intervjuat. I större delen av Skaraborg har arbetslösheten sjunkit de senaste tolv månaderna. Mariestad, Töreboda, Gullspång och Tibro har dock fortfarande en arbetslöshet på över tio procent och Töreboda hör till de få kommuner där den är högre i dag än för ett år sedan.

Konjunkturen pekar dock uppåt och enligt prognoserna kommer 26 000 jobb att skapas i Västra Götalandsregionen detta och nästa år.

Tudelat

– Vi ser en tudelad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsanalytiker Jens Sandahl som på onsdagen presenterade sin rapport om utsikterna på arbetsmarknaden.

– Två tredjedelar av jobben hamnar i Göteborg, medan en del områden är på väg tillbaka. Det finns en del glesbygdsproblematik i ytterområdet av regionen, säger han och nämner särskilt norra Skaraborg.

Bra för Skaraborg

Enligt rapporten har de svenska exportföretagen fyllt på orderingångarna.

– Skaraborg får därmed en schysst utdelning, spår Sandahl. Svackan för några år sedan var också märkbar här. Konjunkturen får större utslag åt båda håll.

Obalans

De grupper där man hittar flest arbetslösa är fortfarande utrikesfödda och ungdomar. De behöver ha en stark konjunktur längre för att närma sig arbetsmarknaden. De som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg har det tuffast.

– Det finns många sätt att gå vidare om man är skoltrött och saknar jobberfarenheter säger Git Axnemon, chef för arbetsförmedlingen i Skaraborg. Man kan jobba i Norge, söka säsongsjobb eller prata med en coach hos oss. Det sämsta är att inte göra något alls.

Ett annat problem är obalansen. Trots den stigande konjunkturen är arbetslösheten fortsatt hög. Det beror mycket på att de arbetslösa saknar kompetensen som arbetsgivarna efterfrågar. Till exempel så är det brist på murare, sjuksköterskor och verktygsmakare.

Arbetslösheten i procent

Kommun Totalt Unga Ut.födda Utan gymnasium

Mariestad 10,3 21,5 27,1 18,1

Töreboda 11,5 24,1 39,5 20,7

Gullspång 11,9 24,9 40,1 20,5

Skövde 8,2 14,1 24,7 7,7

Falköping 8,7 17,1 37,2 22,2

Hjo 7,1 15,7 15,8 13,6

Tibro 11,0 21,7 33,3 21,6

Karlsborg 6,8 17,1 27,6 11,0

Källa: Arbetsförmedlingen