11 jun 2014 20:30

07 jan 2015 11:58

Sekretessnej från chef anmält till JO

En Mariestadsbo har anmält en chef inom socialförvaltningen i Mariestad till Justitieombudsmannen (JO) för att ha vägrat lämna ut sekretessbelagda handlingar till honom.

Handlingarna är minnesanteckningar som rör en anhörig till Mariestadsbon. Anmälaren har hävdat att han har en fullmakt som ger honom rätt att begära ut handlingarna. Socialförvaltningen skriver dock, i sitt yttrande till JO, att fullmakten har dragits tillbaka och därför inte gäller.

En Mariestadsbo har anmält en chef inom socialförvaltningen i Mariestad till Justitieombudsmannen (JO) för att ha vägrat lämna ut sekretessbelagda handlingar till honom.

Handlingarna är minnesanteckningar som rör en anhörig till Mariestadsbon. Anmälaren har hävdat att han har en fullmakt som ger honom rätt att begära ut handlingarna. Socialförvaltningen skriver dock, i sitt yttrande till JO, att fullmakten har dragits tillbaka och därför inte gäller.