10 jun 2014 10:38

07 jan 2015 12:12

Mariestadsläkare kritiseras

Signerade provsvar om cancer utan att vidta åtgärd

En läkare som tidigare var anställd vid vårdcentralen i Mariestad kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att ha signerat ett provsvar som visade på cancer – utan att vidta åtgärder.

Patienten, född 1927, besökte vårdcentralen i juni 2010 för en hjärtkontroll och fick träffa en ST-läkare. Patientens fru vittnade om att mannen fått diarréer av sin medicinering. Någon gång hade blod upptäckts på toapappret.

ST-läkaren fann att det rörde sig om medicinorsakade diarréer men beställde för säkerhets skull en provtagning för att utesluta att det rörde sig om blod från ändtarmen.

Under kommande år skedde flera vårdkontakter och i oktober 2011 träffade patienten ST-läkaren igen för en allmänkontroll. Detta ledde så småningom till en remiss till en kirurgklinik där det konstaterades att mannen hade en rektaltumör. Patienten avled i juni 2012.

Anhöriga anmälde

Anhöriga till patienten anmälde i augusti fel i vården och anförde att patienten inte fick ta del av ett provsvar och att ingen på vårdcentralen läste provsvaret då det kom. Först då patienten åter sökte för besvär ett år senare fick han, enligt anmälaren, reda på att provsvaret från den första kontakten visade att något var allvarligt fel.

Nu förhöll det sig så att när det aktuella provsvaret kom var ST-läkaren på en månads ledighet och provsvaret bevakades och åtgärdades i stället av en annan tjänstgörande läkare. Denna läkare signerade laboratorieproverna men patienten blev inte kallad med anledning av proverna.

Stor arbetsbelastning

Läkaren förklarar att arbetsbelastningen är stor under semesterperioden och att signeringsfunktionen ”är väldigt känslig, varför det är lätt att signera av misstag”.

IVO anser i sitt nyligen avgjorda beslut att ST-läkaren gjorde rätt i sin bedömning och i sitt handlande. Däremot kritiseras den andra läkaren för att ha signerat provsvaren utan relevant åtgärd. ”IVO finner därmed att vård och behandling inte har skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” heter det i beslutet som inte kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Patienten, född 1927, besökte vårdcentralen i juni 2010 för en hjärtkontroll och fick träffa en ST-läkare. Patientens fru vittnade om att mannen fått diarréer av sin medicinering. Någon gång hade blod upptäckts på toapappret.

ST-läkaren fann att det rörde sig om medicinorsakade diarréer men beställde för säkerhets skull en provtagning för att utesluta att det rörde sig om blod från ändtarmen.

Under kommande år skedde flera vårdkontakter och i oktober 2011 träffade patienten ST-läkaren igen för en allmänkontroll. Detta ledde så småningom till en remiss till en kirurgklinik där det konstaterades att mannen hade en rektaltumör. Patienten avled i juni 2012.

Anhöriga anmälde

Anhöriga till patienten anmälde i augusti fel i vården och anförde att patienten inte fick ta del av ett provsvar och att ingen på vårdcentralen läste provsvaret då det kom. Först då patienten åter sökte för besvär ett år senare fick han, enligt anmälaren, reda på att provsvaret från den första kontakten visade att något var allvarligt fel.

Nu förhöll det sig så att när det aktuella provsvaret kom var ST-läkaren på en månads ledighet och provsvaret bevakades och åtgärdades i stället av en annan tjänstgörande läkare. Denna läkare signerade laboratorieproverna men patienten blev inte kallad med anledning av proverna.

Stor arbetsbelastning

Läkaren förklarar att arbetsbelastningen är stor under semesterperioden och att signeringsfunktionen ”är väldigt känslig, varför det är lätt att signera av misstag”.

IVO anser i sitt nyligen avgjorda beslut att ST-läkaren gjorde rätt i sin bedömning och i sitt handlande. Däremot kritiseras den andra läkaren för att ha signerat provsvaren utan relevant åtgärd. ”IVO finner därmed att vård och behandling inte har skett enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” heter det i beslutet som inte kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

  • C. Lundh