09 jun 2014 14:21

07 jan 2015 12:12

Dragspelsdag får bidrag

MARIESTAD

Kulturnämnden har beviljat 4 000 kronor i bidrag till Dragspelets dag, som arrangeras i Mariestad i oktober.

Anledningen är att arrangemanget genomförs av en tillfällig arbetsgrupp, ingen förening, och därför inte har någon egen ekonomi. Nämnden konstaterar också att evenemanget kommer att engagera aktörer inom hela Mariestads kommun.

Dragspelets dag inträffar den 12 oktober på Karlsholme. Bakom står ett antal ”dragspelsvänner”, som det står i bidragsansökan.

Kulturnämnden har beviljat 4 000 kronor i bidrag till Dragspelets dag, som arrangeras i Mariestad i oktober.

Anledningen är att arrangemanget genomförs av en tillfällig arbetsgrupp, ingen förening, och därför inte har någon egen ekonomi. Nämnden konstaterar också att evenemanget kommer att engagera aktörer inom hela Mariestads kommun.

Dragspelets dag inträffar den 12 oktober på Karlsholme. Bakom står ett antal ”dragspelsvänner”, som det står i bidragsansökan.