05 jun 2014 13:29

07 jan 2015 12:12

"Handlade i samförstånd"

Misshandeln i Stadsparken

Tingsrätten dömde två män, 40 och 52 år, till 18 månaders fängelse för en grov misshandel och ett rån som inträffade i Stadsparken i Mariestad sommaren 2013.
Nu har Göta hovrätt fastställt domarna.

Misshandeln och rånet inträffade i Stadsparken den 12 juli 2013.

Flera personer såg händelsen och har även vittnat. Offret slogs ned och blev sparkad över hela kroppen. 40-åringen ska också ha hoppat på hans huvud, men det är något som han själv förnekar.

Misshandeln inleddes av 52-åringen och fick sedan hjälp av 40-åringen. Båda männen var rejält berusade vid misshandelstillfället.

Vid tillfället blev den misshandlade även av med sin plånbok som innehöll kontanter och körkort. 40-åringen hade offrets plånbok och nycklar på sig när han greps av polisen.

Tingsrätten dömde båda männen till 18 månaders fängelse. Domarna överklagades, men nu har Göta hovrätt fastställt tingsrättens domar.

Samförstånd

Hovrätten anser – frånsett två personer som haft skiljaktig mening – att männen handlat tillsammans och i samförstånd. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning ifråga om påföljder och skadestånd.

Enligt ett beslut har den misshandlade rätt till ett skadestånd på 28 900 kronor.

40-åringen har även varit även åtalad för övergrepp i rättssak. Han ska ha försökt förmå den meddömde att ändra sina uppgifter i Göta hovrätt i samband med målets överklagande.

Tingsrätten ogillade dock åtalet.

Misshandeln och rånet inträffade i Stadsparken den 12 juli 2013.

Flera personer såg händelsen och har även vittnat. Offret slogs ned och blev sparkad över hela kroppen. 40-åringen ska också ha hoppat på hans huvud, men det är något som han själv förnekar.

Misshandeln inleddes av 52-åringen och fick sedan hjälp av 40-åringen. Båda männen var rejält berusade vid misshandelstillfället.

Vid tillfället blev den misshandlade även av med sin plånbok som innehöll kontanter och körkort. 40-åringen hade offrets plånbok och nycklar på sig när han greps av polisen.

Tingsrätten dömde båda männen till 18 månaders fängelse. Domarna överklagades, men nu har Göta hovrätt fastställt tingsrättens domar.

Samförstånd

Hovrätten anser – frånsett två personer som haft skiljaktig mening – att männen handlat tillsammans och i samförstånd. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning ifråga om påföljder och skadestånd.

Enligt ett beslut har den misshandlade rätt till ett skadestånd på 28 900 kronor.

40-åringen har även varit även åtalad för övergrepp i rättssak. Han ska ha försökt förmå den meddömde att ändra sina uppgifter i Göta hovrätt i samband med målets överklagande.

Tingsrätten ogillade dock åtalet.

  • Per Warvlin