04 jun 2014 12:19

07 jan 2015 11:58

113 000 kronor för att bekämpa mygg

Kommunstyrelsen i Mariestad har beviljat 113 00 kronor i bidrag till Myggföreningen runt sjön Östen. Nyligen fick föreningen 155 000 kronor i bidrag av Skövde kommun för att bekämpa myggplågan som förväntas bli svår i år.

– När myggorna sätter fart går det knappt att bo i området, det är nästan omänskligt. Det är ett stort problem och självklart vill vi hjälpa till, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Mariestad bidrog även i fjol med 113 000 kronor. Men eftersom sommaren var mycket torr behövdes inte pengarna. De pengarna har i stället använts till att köpa in 25 myggfällor i år. Föreningen bedömer dock att det behövs minst 25 fällor till för att skydda människor och djur i vad som förväntas bli ett myggrikt år. Det förs också samtal med länsstyrelsen om behovet av snar röjning av träd och sly längs sjön, något som tros kunna minska antalet mygg.

Kristofer Svensson, chef för sektor samhällsbyggnad i Mariestad, säger att kommunen kommer att ha en fortsatt dialog med Myggföreningen runt sjön Östen. I höst görs en avstämning för att se effekten av de vidtagna åtgärderna.

– Den stora frågan är på vilket sätt som vi långsiktigt kan göra något åt problemet. Det krävs också en del arbetsinsatser för att tömma myggfällorna, säger Kristofer Svensson.

Kommunstyrelsen i Mariestad har beviljat 113 00 kronor i bidrag till Myggföreningen runt sjön Östen. Nyligen fick föreningen 155 000 kronor i bidrag av Skövde kommun för att bekämpa myggplågan som förväntas bli svår i år.

– När myggorna sätter fart går det knappt att bo i området, det är nästan omänskligt. Det är ett stort problem och självklart vill vi hjälpa till, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Mariestad bidrog även i fjol med 113 000 kronor. Men eftersom sommaren var mycket torr behövdes inte pengarna. De pengarna har i stället använts till att köpa in 25 myggfällor i år. Föreningen bedömer dock att det behövs minst 25 fällor till för att skydda människor och djur i vad som förväntas bli ett myggrikt år. Det förs också samtal med länsstyrelsen om behovet av snar röjning av träd och sly längs sjön, något som tros kunna minska antalet mygg.

Kristofer Svensson, chef för sektor samhällsbyggnad i Mariestad, säger att kommunen kommer att ha en fortsatt dialog med Myggföreningen runt sjön Östen. I höst görs en avstämning för att se effekten av de vidtagna åtgärderna.

– Den stora frågan är på vilket sätt som vi långsiktigt kan göra något åt problemet. Det krävs också en del arbetsinsatser för att tömma myggfällorna, säger Kristofer Svensson.