03 jun 2014 17:41

23 jan 2015 14:37

Ulrik – den första hantverksdoktorn

Den första avhandlingen i bygghantverk har blivit verklighet. I går disputerade timmermannen Ulrik Hjort Lassen i Mariestad.

Det handlar om de metoder och tillvägagångssätt som används för att bygga stolpverkskonstruktioner. Hjort Lassens avhandling är den första akademiska avhandling som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör.

Världens första hantverksdoktor Ulrik Hjort Lassen disputerade på tisdagen på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Dacapo i Mariestad. Hans avhandling syftar till att identifiera och beskriva hur enkla verktyg som lod, passare, vattenpass och vinkelhake kan användas för att tillverka komplexa timmerkonstruktioner. Den är ett försök att föra något av timmermannens ”tysta” kunskap vidare till framtida generationer.

Slappnat av

Genom att testa metoderna i praktiska experiment bygger Ulriks resonemang på både egna och andras erfarenheter. Dessa tekniker är mycket intressanta från hållbarhetsperspektivet då det möjliggör att använda timmer direkt från skogen eller från det lokala sågverket till att bygga vad som helst.

MT når Ulrik efter disputationen när han hunnit slappna av och kan mingla bland kolleger och vänner med en öl i handen.

– Jag blev godkänd i alla fall, säger han. Det känns väldigt skönt.

Ut i verkligheten

Ulrik Hjort Lassen började jobba med avhandlingen i september 2007. Han har alltså ägnat den nästan sju år. Framtiden som snickare väntar i Lomma, där han bor.

– Jag kommer nog att starta eget, men troligen också fortsätta med forskning och undervisning, säger han.

– Framför allt ska jag återerövra den praktiska världen.

Fotnot: Avhandlingens titel: ”The Invisible Tools of a Timber Framer – A survey of principles, situations and procedures for marking.”

Det handlar om de metoder och tillvägagångssätt som används för att bygga stolpverkskonstruktioner. Hjort Lassens avhandling är den första akademiska avhandling som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör.

Världens första hantverksdoktor Ulrik Hjort Lassen disputerade på tisdagen på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, Dacapo i Mariestad. Hans avhandling syftar till att identifiera och beskriva hur enkla verktyg som lod, passare, vattenpass och vinkelhake kan användas för att tillverka komplexa timmerkonstruktioner. Den är ett försök att föra något av timmermannens ”tysta” kunskap vidare till framtida generationer.

Slappnat av

Genom att testa metoderna i praktiska experiment bygger Ulriks resonemang på både egna och andras erfarenheter. Dessa tekniker är mycket intressanta från hållbarhetsperspektivet då det möjliggör att använda timmer direkt från skogen eller från det lokala sågverket till att bygga vad som helst.

MT når Ulrik efter disputationen när han hunnit slappna av och kan mingla bland kolleger och vänner med en öl i handen.

– Jag blev godkänd i alla fall, säger han. Det känns väldigt skönt.

Ut i verkligheten

Ulrik Hjort Lassen började jobba med avhandlingen i september 2007. Han har alltså ägnat den nästan sju år. Framtiden som snickare väntar i Lomma, där han bor.

– Jag kommer nog att starta eget, men troligen också fortsätta med forskning och undervisning, säger han.

– Framför allt ska jag återerövra den praktiska världen.

Fotnot: Avhandlingens titel: ”The Invisible Tools of a Timber Framer – A survey of principles, situations and procedures for marking.”

  • C. Lundh Jenni Ahlin