28 maj 2014 15:17

07 jan 2015 11:58

Trafikolycka på Drottnings Kristinas väg

Olycka två bilar i korsningen Drottnings Kristinas väg och Keksbergsvägen. En av bilisterna missade väjningsplikten. Ingen allvarligt skadad.

Olycka två bilar i korsningen Drottnings Kristinas väg och Keksbergsvägen. En av bilisterna missade väjningsplikten. Ingen allvarligt skadad.