27 maj 2014 21:19

23 jan 2015 14:37

"Situationen är akut"

Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning

Enligt Hyresgästföreningen är läget så akut att PL Fastigheter omgående bör sättas under tvångsförvaltning.
– Vi kan bara hoppas att det blir snabba ryck. Den där mannen har ställt till tillräckligt med besvär, säger en hyresgäst.

Under tisdagen postade Lena Walther, jurist vid Hyresgästföreningen, ansökningarna till hyresnämnden i Jönköping med en begäran om att PL Fastigheters fyra bostadshus i Mariestad och två i Tibro ska sättas under tvångsförvaltning under fem år.

I första hand vill föreningen att hyresnämnden fattar ett interimistiskt beslut om tvångsförvaltning, det vill säga att ett snabbt beslut tas utan att fastighetsägaren får tillfälle att yttra sig. I andra hand vill man att nämnden fattar beslut så snart det är möjligt, dock senast den 1 augusti.

”Eftersom hyresvärden sätter i system att uppträda hotfullt mot sina hyresgäster och är oanträffbar, är situationen för hyresgästerna akut. Eftersom hyresvärden även sätter i system att sänka värmetillförseln till lägenheterna medför det att temperaturen på varmvattnet blir för låg, vilket kan medföra fara för hyresgästernas hälsa”, skriver Lena Walther i ansökan.

Utredningen visar att den 73-årige fastighetsägaren och hans 45-årige son, som förvaltar fastigheterna, en längre tid struntat i underhåll av lägenheterna. Stor vikt läggs vid att 45-åringen flera gånger polisanmälts efter att ha uppträtt hotfullt mot hyresgäster. Mannen dömdes i våras av Skaraborgs tingsrätt för misshandel och våld mot tjänstemän i samband med lägenhetsbesiktning i Tibro.

”Att anlita sonen som förvaltare till fastigheterna har inte på något sätt bidragit till att förbättra situationen”, konstaterar Hyresgästföreningen.

Vidare noteras att fastighetsägaren själv höjt hyrorna utan förhandling. Den senaste förhandlingen i Mariestad gjordes i februari 2007 med den tidigare fastighetsägaren. Enligt Hyresgästföreningens sammanställning för ett av husen i Mariestad har männen bakom PL Fastigheter tagit ut ogiltiga hyror på cirka 63 750 kronor från 2007 till och med 2013.

Hyresgäster MT talat med ser positivt på att ansökan om tvångsförvaltning nu är inlämnad.

– Man hade nästan gett upp hoppet ett tag, därför känns det bra att man nu vill ha snabba beslut så det blir en förändring.

– Jag har inte lust att betala en krona till nuvarande fastighetsägare. Han har ställt till med nog med bekymmer för oss som bor i husen.

Fotnot: Fastigheterna som Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning på i Mariestad är Sekreteraren 13 (Björkvägen 5) och Sekreteraren 16 (Hertig Karls gata 2-4 och John Hedins väg 3). I Tibro är det Linden 10 och Linden 7 (Skövdevägen 18 resp 32 A-B), Sälgen 11 och Sälgen 13 (Bäckängsgatan 28 och 32).

Under tisdagen postade Lena Walther, jurist vid Hyresgästföreningen, ansökningarna till hyresnämnden i Jönköping med en begäran om att PL Fastigheters fyra bostadshus i Mariestad och två i Tibro ska sättas under tvångsförvaltning under fem år.

I första hand vill föreningen att hyresnämnden fattar ett interimistiskt beslut om tvångsförvaltning, det vill säga att ett snabbt beslut tas utan att fastighetsägaren får tillfälle att yttra sig. I andra hand vill man att nämnden fattar beslut så snart det är möjligt, dock senast den 1 augusti.

”Eftersom hyresvärden sätter i system att uppträda hotfullt mot sina hyresgäster och är oanträffbar, är situationen för hyresgästerna akut. Eftersom hyresvärden även sätter i system att sänka värmetillförseln till lägenheterna medför det att temperaturen på varmvattnet blir för låg, vilket kan medföra fara för hyresgästernas hälsa”, skriver Lena Walther i ansökan.

Utredningen visar att den 73-årige fastighetsägaren och hans 45-årige son, som förvaltar fastigheterna, en längre tid struntat i underhåll av lägenheterna. Stor vikt läggs vid att 45-åringen flera gånger polisanmälts efter att ha uppträtt hotfullt mot hyresgäster. Mannen dömdes i våras av Skaraborgs tingsrätt för misshandel och våld mot tjänstemän i samband med lägenhetsbesiktning i Tibro.

”Att anlita sonen som förvaltare till fastigheterna har inte på något sätt bidragit till att förbättra situationen”, konstaterar Hyresgästföreningen.

Vidare noteras att fastighetsägaren själv höjt hyrorna utan förhandling. Den senaste förhandlingen i Mariestad gjordes i februari 2007 med den tidigare fastighetsägaren. Enligt Hyresgästföreningens sammanställning för ett av husen i Mariestad har männen bakom PL Fastigheter tagit ut ogiltiga hyror på cirka 63 750 kronor från 2007 till och med 2013.

Hyresgäster MT talat med ser positivt på att ansökan om tvångsförvaltning nu är inlämnad.

– Man hade nästan gett upp hoppet ett tag, därför känns det bra att man nu vill ha snabba beslut så det blir en förändring.

– Jag har inte lust att betala en krona till nuvarande fastighetsägare. Han har ställt till med nog med bekymmer för oss som bor i husen.

Fotnot: Fastigheterna som Hyresgästföreningen ansöker om tvångsförvaltning på i Mariestad är Sekreteraren 13 (Björkvägen 5) och Sekreteraren 16 (Hertig Karls gata 2-4 och John Hedins väg 3). I Tibro är det Linden 10 och Linden 7 (Skövdevägen 18 resp 32 A-B), Sälgen 11 och Sälgen 13 (Bäckängsgatan 28 och 32).

  • Tomas Höglund