26 maj 2014 13:11

07 jan 2015 11:58

Nej till kommunalt naturreservat

MARIESTAD

En motion, inlämnad av företrädare för Socialdemokraterna, om att göra delar Leksbergs backe till ett kommunalt naturreservat fick inget gehör i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med förslaget var att skydda den del av backen som kommunen äger från exploatering och bevara möjligheten till ett rikt friluftsliv.

I stället för kommunalt naturreservat skapas nu en skötselplan för området.

– En skötselplan är också bra, intentionen blir den samma, säger Marianne Kjellquist (S).

En motion, inlämnad av företrädare för Socialdemokraterna, om att göra delar Leksbergs backe till ett kommunalt naturreservat fick inget gehör i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med förslaget var att skydda den del av backen som kommunen äger från exploatering och bevara möjligheten till ett rikt friluftsliv.

I stället för kommunalt naturreservat skapas nu en skötselplan för området.

– En skötselplan är också bra, intentionen blir den samma, säger Marianne Kjellquist (S).