23 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:58

Köper mark för att sälja fastighet

För 150 000 kronor köper kommunen tomtmarken till fastigheten Leksberg S:1 av Leksbergs samfällighetsförening.

Bakgrunden till köpet är att kommunen sedan tidigare äger bostadshuset på nämnda fastighet.

Efter genomfört köp samt mark- och fastighetsbildning kommer hela fastigheten att lämnas ut till försäljning. Bostadshuset står i dag tomt och bedöms ha stora underhållskostnader de närmaste åren.

Bakgrunden till köpet är att kommunen sedan tidigare äger bostadshuset på nämnda fastighet.

Efter genomfört köp samt mark- och fastighetsbildning kommer hela fastigheten att lämnas ut till försäljning. Bostadshuset står i dag tomt och bedöms ha stora underhållskostnader de närmaste åren.