22 maj 2014 19:00

23 jan 2015 14:37

Caisa lyfter frågan om rättssäkerheten

23-åriga Caisa Lycken från Karleby utnämndes till ny ordförande för Uppsala studentkår i måndags.

Vilka frågor brinner du för?

– Först och främst tänker jag uppmärksamma studenternas rättssäkerhet och att universitet ska följa de regler som finns. I och med att jag pluggar till jurist har jag sett att det finns brister inom det området. Jag vill väcka de studiesociala frågorna som psykisk ohälsa och stress. Problematiken kring den höga alkoholkonsumtionen är något vi också ska arbeta med.

Du sitter på mandat för Gröna studenter, Miljöpartiets studentförbund. Blir det extra speciellt att vara kårordförande under ett valår?

– Ja, verkligen. Det känns som att jag får en unik chans att lyfta de viktiga frågorna inför kommunpolitikerna.

När tillträder du?

– Den 1 juli, vid vårt första möte inför kommande verksamhetsår. Det känns hedrande att ha blivit framröstad som ny ordförande. Det verkar som att jag har gjort ett gott intryck på studenterna och det känns extra glädjande att de tycker jag är mest lämpad för posten. Jag hade även stort stöd från övriga förbund.

Du blir heltidsarvoderad och måste hålla upp med studierna i ett år. Vad tycker du om det?

– Det är lite blandade känslor eftersom jag gillar mina studier. Jag har pluggat de tre obligatoriska åren och har kvar fördjupningskurserna och uppsatsskrivningarna. Men det passade ändå bra med ett avbrott nu.

Vilka frågor brinner du för?

– Först och främst tänker jag uppmärksamma studenternas rättssäkerhet och att universitet ska följa de regler som finns. I och med att jag pluggar till jurist har jag sett att det finns brister inom det området. Jag vill väcka de studiesociala frågorna som psykisk ohälsa och stress. Problematiken kring den höga alkoholkonsumtionen är något vi också ska arbeta med.

Du sitter på mandat för Gröna studenter, Miljöpartiets studentförbund. Blir det extra speciellt att vara kårordförande under ett valår?

– Ja, verkligen. Det känns som att jag får en unik chans att lyfta de viktiga frågorna inför kommunpolitikerna.

När tillträder du?

– Den 1 juli, vid vårt första möte inför kommande verksamhetsår. Det känns hedrande att ha blivit framröstad som ny ordförande. Det verkar som att jag har gjort ett gott intryck på studenterna och det känns extra glädjande att de tycker jag är mest lämpad för posten. Jag hade även stort stöd från övriga förbund.

Du blir heltidsarvoderad och måste hålla upp med studierna i ett år. Vad tycker du om det?

– Det är lite blandade känslor eftersom jag gillar mina studier. Jag har pluggat de tre obligatoriska åren och har kvar fördjupningskurserna och uppsatsskrivningarna. Men det passade ändå bra med ett avbrott nu.