20 maj 2014 13:34

23 jan 2015 14:37

Man sålde tuppnackar - döms till dagsböter

UPPDATERAD: En 50-årig man från Gullspångs kommun har dömts till 40 dagsböter för artskyddsbrott.
Mannen har köpt och salufört ett antal nackar av den utrotningshotade fågeln djungeltupp.

50-åringen har erkänt att han köpt de aktuella tuppnackarna via internet från Estland. Det skedde mellan juni 2012 och april 2013.

Nackarna, som kommer från utrotningshotade arten indisk djungeltupp, används av fritidsfiskare som flugbindningsmaterial. Vid en husrannsakan hittades sammanlagt 16 nackar och 284 fjädrar från djungeltupp i ett köksskåp hemma hos 50-åringen.

Inga tillstånd

50-åringen har känt till att det förekommer legala och illegala nackar från djungeltupp. Han har heller inte haft något tillstånd till sin verksamhet från Jordbruksverket.

I ärendet har det gjorts beslag hos elva personer som bevisligen har köpt nackar av 50-åringen. En person, som beställt varor från säljaren, berättar att han skulle använda nackfjädrarna till att binda egna fiskeflugor.

Tingsrätten dömer 50-åringen till ett bötesstraff för artskyddsbrott och fyra beslagtagna nackar från djungeltupp förklaras förverkade.

50-åringen har erkänt att han köpt de aktuella tuppnackarna via internet från Estland. Det skedde mellan juni 2012 och april 2013.

Nackarna, som kommer från utrotningshotade arten indisk djungeltupp, används av fritidsfiskare som flugbindningsmaterial. Vid en husrannsakan hittades sammanlagt 16 nackar och 284 fjädrar från djungeltupp i ett köksskåp hemma hos 50-åringen.

Inga tillstånd

50-åringen har känt till att det förekommer legala och illegala nackar från djungeltupp. Han har heller inte haft något tillstånd till sin verksamhet från Jordbruksverket.

I ärendet har det gjorts beslag hos elva personer som bevisligen har köpt nackar av 50-åringen. En person, som beställt varor från säljaren, berättar att han skulle använda nackfjädrarna till att binda egna fiskeflugor.

Tingsrätten dömer 50-åringen till ett bötesstraff för artskyddsbrott och fyra beslagtagna nackar från djungeltupp förklaras förverkade.

  • Per Warvlin