13 maj 2014 09:06

23 jan 2015 14:36

Inga nya spår efter björnen har hittats

Inga nya observationer hade på tisdagsförmiddagen gjorts av den björn som gick genom Lyrestads samhälle tidigt på måndagsdygnet.

Länsstyrelsens viltexpert Gillis Persson tror nu att det rör sig om samma björn som det tidigare kommit rapporter till honom om.

– Tidsmässigt stämmer allt med den björn som först sågs i Åtorp, sedan i Laxå och därefter i Finnerödja.

– Det är logiskt att det är samma björn som var i Lyrestad. Om någon ser spår eller rent av björnen så kan man höra av sig till mig.

Inga nya observationer hade på tisdagsförmiddagen gjorts av den björn som gick genom Lyrestads samhälle tidigt på måndagsdygnet.

Länsstyrelsens viltexpert Gillis Persson tror nu att det rör sig om samma björn som det tidigare kommit rapporter till honom om.

– Tidsmässigt stämmer allt med den björn som först sågs i Åtorp, sedan i Laxå och därefter i Finnerödja.

– Det är logiskt att det är samma björn som var i Lyrestad. Om någon ser spår eller rent av björnen så kan man höra av sig till mig.