11 maj 2014 17:43

23 jan 2015 14:20

Inga fynd för Missing People

Under söndagen fortsatte Missing People sökningar efter den fritidsfiskare som försvann för ett halvår sedan vid en båtolycka i Vänern. Sökningarna gav inget resultat.

Missing People planerar en sökning i Vänern närmare Storön där båten förliste i början av november förra året.

Missing People planerar en sökning i Vänern närmare Storön där båten förliste i början av november förra året.