09 maj 2014 06:00

07 jan 2015 11:57

Nu ska cykelvägarna inventeras

Tekniska nämnden omdisponerade miljoner

Under året ska alla cykelvägar i Mariestad inventeras.
– Vi vet att skicket är dåligt på många cykelvägar, säger Evert Eklind (Map), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Många Mariestadsbor tar dagligen cykeln till jobbet, skolan, affären eller bästa kompisen. Skicket på cykelvägarna i tätorten är dock varierande; vissa sträckor är jämna som dansgolv, andra är som tvättbrädor med uppskjutande trädrötter och förrädiska potthål.

För att få ett samlat grepp om cykelvägarnas kondition ska tekniska förvaltningen nu göra en grundlig inventering. Utifrån den ska sedan en prioriteringslista tas fram för de sträckor som behöver rustas upp.

– I år kommer hålor att lappas i. Inför 2015, när vi vet skicket på cykelvägarna, kommer vi att äska pengar från kommunstyrelsen så upprustningen kan ta fart, säger Evert Eklind.

Redan i år kommer gång- och cykelvägen mellan Sandbäcken och Ullervad att fixas till. När tekniska nämnden ombudgeterade investeringsmedel för gatuavdelningen avsattes en miljon kronor till nämnda sträcka. Andra stora prioriterade projekt som det ombudgeterades pengar till är temalekplatsen i stadsparken (1,2 miljoner kronor) och lekplats på Karlsholme (600 000 kronor).

Inom fastighetsavdelningen satsar en 1,3 miljoner kronor på ombyggnaden av Marieholmsskolans andra etapp. Projektet förutsätter också ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på två miljoner kronor. Vidare satsas 1,1 miljoner kronor på att anlägga ett picknick-område i Gärdesparken samt 850 000 kronor på upprustningen av Ekuddens utebad. För badet krävs även ett tilläggsanslag på 1,8 miljoner från kommunstyrelsen.

Inom va-avdelningen omdisponeras totalt 5,7 miljoner kronor till en rad projekt, bland annat för byte av vatten- och avloppsledningar på flera platser i kommunen.

– Vi måste höja tempot i det arbetet, konstaterar Evert Eklind.

Många Mariestadsbor tar dagligen cykeln till jobbet, skolan, affären eller bästa kompisen. Skicket på cykelvägarna i tätorten är dock varierande; vissa sträckor är jämna som dansgolv, andra är som tvättbrädor med uppskjutande trädrötter och förrädiska potthål.

För att få ett samlat grepp om cykelvägarnas kondition ska tekniska förvaltningen nu göra en grundlig inventering. Utifrån den ska sedan en prioriteringslista tas fram för de sträckor som behöver rustas upp.

– I år kommer hålor att lappas i. Inför 2015, när vi vet skicket på cykelvägarna, kommer vi att äska pengar från kommunstyrelsen så upprustningen kan ta fart, säger Evert Eklind.

Redan i år kommer gång- och cykelvägen mellan Sandbäcken och Ullervad att fixas till. När tekniska nämnden ombudgeterade investeringsmedel för gatuavdelningen avsattes en miljon kronor till nämnda sträcka. Andra stora prioriterade projekt som det ombudgeterades pengar till är temalekplatsen i stadsparken (1,2 miljoner kronor) och lekplats på Karlsholme (600 000 kronor).

Inom fastighetsavdelningen satsar en 1,3 miljoner kronor på ombyggnaden av Marieholmsskolans andra etapp. Projektet förutsätter också ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen på två miljoner kronor. Vidare satsas 1,1 miljoner kronor på att anlägga ett picknick-område i Gärdesparken samt 850 000 kronor på upprustningen av Ekuddens utebad. För badet krävs även ett tilläggsanslag på 1,8 miljoner från kommunstyrelsen.

Inom va-avdelningen omdisponeras totalt 5,7 miljoner kronor till en rad projekt, bland annat för byte av vatten- och avloppsledningar på flera platser i kommunen.

– Vi måste höja tempot i det arbetet, konstaterar Evert Eklind.

  • Tomas Höglund