08 maj 2014 17:31

07 jan 2015 12:11

Ridklubb får ja – teaterförening nej

Mariestads ridklubb har ansökt om 40 000 kronor i investeringsbidrag för ett nytt tidtagningssystem. Teaterns vänner i Mariestad söker föreningsstöd på totalt 375 000 kronor under perioden 2015-2017.

Tjänstemannaskrivelserna förordar avslag på båda ansökningarna. Politikerna i ksau går på en annan linje vad gäller ridklubben.

– Det är en stor verksamhet som inte minst engagerar många ungdomar och flickor. Kommunen äger anläggningen och vi tar ansvar för en viktig verksamhet, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) och får medhåll av oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Teaterns vänner tappar medlemmar och vill återgå till att arrangera föreställningar på Mariestads teater, men då behövs kommunala medel eftersom föreställningarna inte bär sina egna kostnader.

För att motivera beslutet att säga nej till Teaterns vänner hänvisar politikerna ”till ett väldigt bra remissvar”.

Tjänstemannaskrivelserna förordar avslag på båda ansökningarna. Politikerna i ksau går på en annan linje vad gäller ridklubben.

– Det är en stor verksamhet som inte minst engagerar många ungdomar och flickor. Kommunen äger anläggningen och vi tar ansvar för en viktig verksamhet, säger kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) och får medhåll av oppositionsrådet Marianne Kjellquist (S).

Teaterns vänner tappar medlemmar och vill återgå till att arrangera föreställningar på Mariestads teater, men då behövs kommunala medel eftersom föreställningarna inte bär sina egna kostnader.

För att motivera beslutet att säga nej till Teaterns vänner hänvisar politikerna ”till ett väldigt bra remissvar”.