07 maj 2014 15:01

07 jan 2015 11:57

Ökad risk för fler p-böter

Tekniska förvaltningen är inte nöjd med den externa parkeringsövervakningen i Mariestad.

Enligt tjänsteskrivelsen beror det främst på att den personen som sköter parkeringsövervakningen har bytts ut med täta intervaller, vilket kräver insatser från kommunen att skola in en ny person.

Därför tar Mariestads kommun nu tillbaka parkeringsövervakningen i egen regi. Dessutom ökar man tjänsten från 43 procent till 50 procent. Den totala kostnaden beräknas ändå bli lägre.

– Genom att ha tjänsten i egen regi får vi fler timmar ute i tjänst, säger gatuchef Matz Hasselbom.

Enligt tjänsteskrivelsen beror det främst på att den personen som sköter parkeringsövervakningen har bytts ut med täta intervaller, vilket kräver insatser från kommunen att skola in en ny person.

Därför tar Mariestads kommun nu tillbaka parkeringsövervakningen i egen regi. Dessutom ökar man tjänsten från 43 procent till 50 procent. Den totala kostnaden beräknas ändå bli lägre.

– Genom att ha tjänsten i egen regi får vi fler timmar ute i tjänst, säger gatuchef Matz Hasselbom.